Loading...
Astrologi 2017-10-15T17:28:42+00:00
dyresirkelens tegn

Astrologi

Hva er astrologi, og hvordan kan du ha nytte av astrologi?

Hva er egentlig astrologi? Selve ordet astrologi kommer fra det greske ordet aster, som betyr stjerne, og logi, som betyr lære. Men når vi snakker om astrologi i dag, eller stjernetyding, mener vi at det finnes en sammenheng mellom livet på jorden og måten stjernene beveger seg over himmelen på. Til alle tider har mennesket vært fascinert av stjernene, og det er lett å forstå at man kunne lete etter svaret på de store spørsmålene i himmellegemenes gang i verdensrommet. Vi kan alle føle oss små når vi stirrer ut i verdensrommet!

Les om astrologi

Horoskop

Et horoskop er et himmelsk kart over menneskers skjebne, psyke og personlighet, og kan altså være en veldig god veiviser i ditt eget liv. Gjennom et horoskop kan du få en helt ny innsikt i deg selv, du kan få forklaringer på hvorfor du handler som du gjør, og bedre forstå reaksjonene dine på forskjellige hendelser og opplevelser.

Les om horoskop

Horoskop

Et horoskop er et himmelsk kart over menneskers skjebne, psyke og personlighet, og kan altså være en veldig god veiviser i ditt eget liv. Gjennom et horoskop kan du få en helt ny innsikt i deg selv, du kan få forklaringer på hvorfor du handler som du gjør, og bedre forstå reaksjonene dine på forskjellige hendelser og opplevelser.

Les mer…

Velg ditt stjernetegn

Artikler om astrologi

Vil du lære mer om astrologi er dette en god plass å starte. Her finner du alle våre artikler relatert til Astrologi

Horoskop

Hva er et horoskop? Ordet kommer fra latin hora, som betyr time, og skopein, som betyr å betrakte. Direkte oversatt betyr det altså å se på timen, og

Om astrologi

hva er egentlig astrologi? Selve ordet astrologi kommer fra det greske ordet aster, som betyr stjerne, og logi, som betyr lære. Men når vi snakker om astrologi

Væren

Personlighet: Væren er preget av en sterk personlighet. De er ofte hyggelige, kreative og fulle av idéer, og de har vanligvis stor selvtillit. De er ledertyper som bryr

Tyren

Personlighet: Tyren er sta, stødig og solid, og har tålmodighet som et fremtredende personlighetstrekk. Hvis en tyr har bestemt seg for noe, er det omtrent umulig å få

Tvillingene

Personlighet: En tvilling har god fantasi og kan skifte mening raskt. De er også rastløse, og noen ganger kan det virke som om de har to personligheter. Tvillingene

Krepsen

Personlighet: En kreps sin personlighet kan minne om en faktisk kreps – hard utenpå og myk inni. De viser sjelden følelser utad, selv om de har masse av

Løven

Personlighet: En løve har stort ego, og hater å kjede seg – de liker å bli sett og få oppmerksomhet. Ofte er de meget stolte personer, og de

Jomfruen

Personlighet: En person født i jomfruens tegn, er ofte ærlig og til å stole på, og de er utpreget vennlige. De er stille og tankefulle, og et viktig

Vekten

Personlighet: For en vekt dreier det seg om balanse. Vekter er svært sammensatte personer, og de kan skifte humør veldig brått. De vil alltid prøve å være rettferdige,

Skorpionen

Personlighet: En skorpion er lidenskapelig, og har et stort ego. De er hyggelige og liker å hjelpe andre, og et fremtredende trekk er at de er veldig lojale

Skytten

Personlighet: Dette er en utadvendt personlighet! En skytte snakker mye, og de er grunnleggende ærlige og ønsker seg ærlighet tilbake – dersom en skytte oppdager at du

Steinbukken

Personlighet: En steinbukk kan fort lure deg til å tro at de alltid holder seg i bakgrunnen, men som oftest har de et høyt ambisjonsnivå og streber etter

Vannmannen

Personlighet: Vannmannen har en meget sammensatt personlighet. De er godhjertede og fredsommelige, men samtidig er de glade i å overraske og sjokkere, og de liker godt å eksperimentere

Fiskene

Personlighet: Dette er kanskje det mest utpreget fredelige stjernetegnet. En fisk er snill, rolig og lar seg ikke hisse opp, de er romantikere som alltid ser det beste

Begreper og forklaringer

Ascendant

Ascendant: Ascendanten er det stjernetegnet som stiger opp over horisonten i øst i det øyeblikket du ble født. Din ascendant har innflytelse på din tankegang, blant annet

Astrolog

Astrolog: En astrolog er en som ved hjelp av astrologi regner ut og setter opp horoskopene, enten fødselshoroskop eller solhoroskop. Et fødselshoroskop lages ved at astrologen bruker

Dyrekretsen

Dyrekretsen: De tolv stjernetegnene består av 7 dyrenavn og 5 andre navn. Derfor kaller vi det for dyrekretsen. Dyrekretsen er en tenkt sirkel rundt jorden, der alle

Efemeride

Efemeride: En tabell astrologen kan bruke for å lese hvor de ulike himmellegemene har befunnet seg på et tidspunkt. Med en astrologisk efemeride får man enten pososjonene

Fødselshoroskop

Fødselshoroskop: Ordet horoskop kommer fra de greske ordene «hora,» som betyr time, og «skopein,» som betyr å betrakte. Det er altså kort fortalt å se på timen

Hus

Hus: Siden jorden roterer rundt sin egen akse, kan vi finne tolv hus i sammenheng med dyrekretsen – men disse husene tar det jorden et døgn å

Ikkevestlig astrologi

Ikkevestlig astrologi: I den vestlige verden bruker vi en type astrologi, men det finnes mange andre typer, for eksempel kinesisk astrologi, indisk astrologi eller astrologi fra urinnvånerne

Moderne astrologi

Moderne astrologi: Dagens astrologi skiller seg faktisk svært lite fra den gamle, opprinnelige astrologien som ble overlevert oss fra grekerne. Astrologi i dag representerer både en kontakt

Måneknuter

Måneknuter: Måneknute eller noder som det også kaller er stedene i horoskopet der månen krysser solens bane. Dersom månen krysser fra sør mot nordlig bredde kaller vi

Stjerner og planeter

Stjerner og planeter: Solen og månens posisjoner tegnes inn i et fødselshoroskop, sammen med posisjonene til hver av de ni planetene. Deretter markeres stedene der månens bane

Solhoroskop

Solhoroskop: Dette er det som vi kjenner som horoskopet ut fra stjernetegnet ditt. Her forsøker astrologen å si noe om hvilke energier som påvirker hvert enkelt stjernetegn