Aura

Hva er egentlig aura, som vi snakker så mye om? Auraen vår er en utstråling fra kroppen, et energifelt som viser hvilke energier og krefter som er virksomme i oss. På høyre siden finner vi den aktive energien, og på venstre side den passive. Auraen er usynlig for de fleste, men noen mennesker har evnen til å se andres aura, og kan lese mye informasjon om oss fra auraen vår. Din aura har nemlig forskjellige farger ut i fra hvordan du har det, og auraen kan også deles i to – den ene delen endrer seg med din mentale og følelsesmessige tilstand fra dag til dag, og kalles den skiftende aura. Den andre er den permanente aura, som sier noe om din personlighet; summen av alle dine tanker og følelser gjennom livet. Auraen skinner i forskjellige farger og ulik rekkevidde alt etter hvordan du er og hvordan du har det, og derfor kan en person som ser auraen din, også kunne fortelle deg mye om deg selv.

Auraen din er altså nærmest et kart over din egen åndelige, mentale og følelsesmessige tilstand. Men den kan også si mye om din fysiske tilstand, siden energiene som påvirker auraen, også påvirker den fysiske kroppen din. Har du blokkeringer eller grums i et område i auraen din, er det veldig sannsynlig at du har fysiske sykdomssymptomer i det området i kroppen som er knyttet til problemområdet i auraen. Gjennom healing kan du rense auraen din og frigjøre energiene, og når du løser opp disse blokkeringene, kan kroppen lege seg selv.

Aura, sjel, balanse og healing

Er det da sjelen min healeren tar bilde av og som jeg kan se på aurabildene? Nei, det er det ikke. Det du ser er lyset som kroppens elektromagnetiske felt utstråler, og dette lyset reflekterer dine følelser, dine verdier og grunnleggende holdninger, ditt åndelige nivå og hvordan din fysiske kropp har det. Så healeren kan ikke se sjelene, fordi sjelen befinner seg ikke i auraen, auraen knytter seg kun til elektromagnetiske ladninger i kroppen. Derimot kan en healer se på auraen hvor åndelig utviklet du er: Hvis du har kommet langt i din åndelige utvikling, har du en aura som rekker langt ut over sine omgivelser, og som stråler kraftig i dine farger. Blir du alvorlig syk, så svekkes auraen i både stråleskinn og rekkevidde, men den kommer tilbake og stråler som før når du blir frisk igjen.

Og selv om auraen ikke er det samme som sjelen din, kan auraen vise deg mye om sinnet ditt. Har du et lukket sinn, vil du ha en glansløs aura som ikke stråler særlig langt ut fra kroppen din. Dersom du åpner deg for det åndelige, vil auraen din bli både større og lysere. Er du hissig, urimelig og krevende, eller skaper du problemer for andre? Da er auraen din både tynn og uklar, og jo mer du skaper smerte og problemer for andre mennesker rundt deg, jo mindre aura har du – helt ned til null.

Auraen og fargene

Ofte ser vi auraen i sammenheng med chakraene, og de forskjellige fargene i auraen representerer ulike ting. Her skal du få en liten oversikt:

Rød aura representerer styrke, mot, livskraft og seksuell energi. Mennesker med rød aura har mye pågangsmot, de er gode ledere og har evnen til å få gjort mye. Fargen knyttes også til begjær, lidenskap og eventyrlyst.

Orange aura knyttes til optimisme, generøsitet og en positiv innstilling. Har du orange aura, tyder det på at du er kreativ og har god selvtillit, og at du er flink til å omgås andre. Fargen knyttes også til åpenhet og intuisjon.

Gul aura står for intelligens og livsglede, og mennesker med gul aura er ofte engasjerte og har mye godhet og tillit. De kommer lett i kontakt med andre, og er selvsikre nok til å våge å være seg selv, samtidig som de har mye empati.

Grønn aura betyr jordnærhet, stabilitet og utholdenhet, og det finnes mange psykologer, rådgivere og sosialarbeidere med grønn aura – det viser at de ønsker å skape en positiv forskjell i verden. Ofte viser det en glede over naturen, og det er fargen for vekst på alle områder.

Blå aura er knyttet til hengivenhet, følelser, tillit og drømmer. Mange musikere, kunstnere og kreative personer har blå aura. Det er vanlig å være introvert og sensitiv, og sette stor pris på fred og ro. Blått i auraen knyttes også til balanse og harmoni.

Fiolett aura representerer stor visdom og høy intelligens, og mennesker med fiolett aura har ofte en sterk utstråling og god intuisjon. De er sjarmerende, og liker å glede andre. Fargen knyttes også til høy åndelig bevissthet, sensitivitet og medfølelse.

Hvit aura forbindes med rettferdighet og renhet. Dette er en person som ikke gjør forskjell, og som er opptatt av å bekjempe urettferdighet, både i sine nærmeste omgivelser og i verden. Vi knytter også hvit aura til åpenhet og åndelig motivasjon.

Kan jeg lære å se auraen?

Ja, det kan du, med stor sannsynlighet. Det krever en del trening, og ikke alle orker å legge ned det arbeidet som skal til, men hvis du virkelig vil, kan du lære deg å se auraen til alle personer du møter. Det er flere måter å gjøre det på: Du kan øve deg på å se auraen for ditt indre øye, gjennom å se på en person så lenge at når du lukker øynene, så får du opp omrisset av den personen for ditt indre øye. Prøv da å legge merke til hvilke farger du ser rundt denne personen.

Du kan også trene på å se det for ditt faktiske øye, ved å se på deg selv i speilet og stirre på området rundt hodet, halsen og skuldrene en stund. Etter hvert vil det kanskje dukke opp et lys – prøv da å bevege deg, for å se om lyset følger bevegelsene dine. Eller du kan trene deg på å se på ett bestemt sort punkt mellom to farger og så slutte å fokusere på punktet, og bare la sidesynet ditt virke på fargene ved siden av punktet du så på – da vil du etter litt trening få begge hjernehalvdelene til å jobbe sammen, og du vil begynne å se farger på en helt annen måte. Dette er grunnlaget for å lære seg å se auraen til både deg selv og menneskene rundt deg.

2017-10-16T10:59:48+00:00