Horoskop

2017-10-16T10:05:48+00:00

Hva er et horoskop? Ordet kommer fra latin hora, som betyr time, og skopein, som betyr å betrakte. Direkte oversatt betyr det altså å se på timen, og det er i grunnen en ganske god

Horoskop 2017-10-16T10:05:48+00:00

Om astrologi

2017-08-25T19:03:28+00:00

hva er egentlig astrologi? Selve ordet astrologi kommer fra det greske ordet aster, som betyr stjerne, og logi, som betyr lære. Men når vi snakker om astrologi i dag, eller stjernetyding, mener vi at

Om astrologi 2017-08-25T19:03:28+00:00

Væren

2017-08-23T12:45:43+00:00

Personlighet: Væren er preget av en sterk personlighet. De er ofte hyggelige, kreative og fulle av idéer, og de har vanligvis stor selvtillit. De er ledertyper som bryr seg om urettferdigheten i verden, men de

Væren 2017-08-23T12:45:43+00:00

Tyren

2017-08-23T13:02:22+00:00

Personlighet: Tyren er sta, stødig og solid, og har tålmodighet som et fremtredende personlighetstrekk. Hvis en tyr har bestemt seg for noe, er det omtrent umulig å få tyren til å ombestemme seg. Generelt har

Tyren 2017-08-23T13:02:22+00:00

Tvillingene

2017-08-20T00:08:13+00:00

Personlighet: En tvilling har god fantasi og kan skifte mening raskt. De er også rastløse, og noen ganger kan det virke som om de har to personligheter. Tvillingene er glade i mennesker, de liker å

Tvillingene 2017-08-20T00:08:13+00:00

Krepsen

2017-08-20T13:23:53+00:00

Personlighet: En kreps sin personlighet kan minne om en faktisk kreps – hard utenpå og myk inni. De viser sjelden følelser utad, selv om de har masse av dem; de forbeholder det til sine nærmeste.

Krepsen 2017-08-20T13:23:53+00:00

Løven

2017-08-20T00:36:45+00:00

Personlighet: En løve har stort ego, og hater å kjede seg – de liker å bli sett og få oppmerksomhet. Ofte er de meget stolte personer, og de elsker å få ros. Løven er impulsiv,

Løven 2017-08-20T00:36:45+00:00

Jomfruen

2017-08-20T00:31:00+00:00

Personlighet: En person født i jomfruens tegn, er ofte ærlig og til å stole på, og de er utpreget vennlige. De er stille og tankefulle, og et viktig kjennetegn er at de er perfeksjonister, som

Jomfruen 2017-08-20T00:31:00+00:00

Vekten

2017-08-20T00:10:55+00:00

Personlighet: For en vekt dreier det seg om balanse. Vekter er svært sammensatte personer, og de kan skifte humør veldig brått. De vil alltid prøve å være rettferdige, og de liker å diskutere for å

Vekten 2017-08-20T00:10:55+00:00

Skorpionen

2017-08-20T00:26:50+00:00

Personlighet: En skorpion er lidenskapelig, og har et stort ego. De er hyggelige og liker å hjelpe andre, og et fremtredende trekk er at de er veldig lojale mot familie og venner. Skorpionen har ofte

Skorpionen 2017-08-20T00:26:50+00:00