Astrolog: En astrolog er en som ved hjelp av astrologi regner ut og setter opp horoskopene, enten fødselshoroskop eller solhoroskop. Et fødselshoroskop lages ved at astrologen bruker ditt fødselstidspunkt og regner det om til stjernetid, for så å se på alle himmellegemenes plassering på himmelen på dette tidspunktet. Så skal astrologen vurdere og tolke hvordan de ulike elementene påvirker horoskopet, og hvordan de skal kombineres. Til slutt sitter astrologen igjen med et himmelkart som er unikt for deg, og som viser akkurat hvilke energier som har vært til stede da du ble født.

Gå videre til «dyrekretsen»