Energier: Alt i universet er omkranset av energier, og det finnes energier som kommer fra mennesker, og energier som kommer fra livskraften og formidles til deg via et medium – en healer. Energiene påvirker kroppen din både fysisk og psykisk gjennom å påvirke auraen din, og det er viktig å være bevisst på hvilke energier du er under innflytelse av, og hvilke du ønsker skal få lov til å påvirke deg og ditt liv.

Gå videre til «Fjernhealing»