Healing: Å søke å påvirke dine energier og din aura ved hjelp av universets energier og den sanne livskraften, som healeren formidler til deg. Målet er alltid å styrke og lege, og å rense auraen din for negativitet og blokkeringer, slik at kroppen din blir i stand til å gjøre seg selv frisk.

Gå videre til «Reiki»