Skytten 2018

Horoskop for Skytten 2018

Generelt for Skytten i 2018: For Skytten kommer 2018 til å være som en forundringspakke. Du kommer til å finne deg selv både fornøyd og glad, og samtidig møte en del personlige utfordringer. I år vil du bli drevet av en vilje til å bevise hvem du er, til å gjenvinne posisjoner eller erobre nye, og du kommer også til å merke at du er mindre opptatt av å bekymre deg for konsekvenser av dine handlinger. Dette er en situasjon som naturlig nok kan føre til en del kontroverser, og du kan derfor finne deg selv i sentrum for en konfrontasjon mer enn en gang i løpet av året. Men så lenge du klarer å opptre rasjonelt og være ærlig, kommer det ikke til å dukke opp noen problemer som er for store til at du klarer å håndtere dem.

Dette er også et år der det ligger til rette for at du skal få nye venner og skape nye og bedre relasjoner. I tillegg ser det ut til at du vil oppleve en stor feiring i familien, kanskje knyttet til dine barn, i løpet av 2018.

Se horoskopene for mars måned her:

2018 er et bra år for kjærlighet! Det kan dukke opp en del spennende opplevelser mellom oktober og november, og du bør bare nyte det – men unngå å ta noen store beslutninger om fremtiden i denne perioden.

Karriere: Jobbsituasjonen din kommer til å være god i 2018. Innsatsen din blir belønnet med høyere inntekt og gode resultater, helt frem til oktober. Du kommer til å oppleve at personlige utfordringer bygger seg opp mellom april og august, og noe av dette kan føre til økt stress på jobb. Dette kan føre til at du velger å jobbe mye overtid, men denne distraksjonen gjør bare at du ikke klarer å gjøre ditt beste på noen arenaer. Det er bedre å møte de personlige utfordringene og bli ferdig med det, og fokusere helt og fullt på jobb når du er der. Horoskopet sier at du likevel vil klare å mestre utfordringene og fremstå som en vinner til slutt.

Husk at en aggressiv og rigid innstilling ikke er den beste angrepsvinkelen. Bruk dine diplomatiske evner i så stor grad som mulig, da klarer du å gjøre alle situasjonene mer personlige, og vil oppnå viljen din uten å tråkke på andres tær.

Dette er et år der du kommer til å lykkes mye bedre med arbeid du gjør alene enn med arbeid der du er en del av et team. Men dersom du klarer å forme et personlig partnerskap med en person, kan dette være svært fruktbart for deg. Mellom juli og august vil du oppleve flere kontroverser, og du kan risikere å havne i en konflikt med kunder eller overordnede, noe som kan ødelegge karrieremuligheter for deg. Pass på hvordan du håndterer ting i denne perioden! Fra september til november kan du bli distrahert på jobb, så det er viktig at du unngår å ta raske avgjørelser nå. Faren er stor for at det vil være en feil avgjørelse.

Selv om du kommer til å ha god inntekt, er det ting som tyder på at du kan kaste bort pengene på unyttige ting. Unngå å gjøre noen spekulasjoner, og forsøk å investere i et trygt aksjefond eller lignende for å beskytte pengene dine.

Kjærlighet: 2018 er et bra år for kjærlighet! Det kan dukke opp en del spennende opplevelser mellom oktober og november, og du bør bare nyte det – men unngå å ta noen store beslutninger om fremtiden i denne perioden. Ekteskapsspørsmål kan være vanskelige, og det er en risiko for helseproblemer hos din partner, noe som skaper bekymring. Du kan også risikere at du ender opp med å være urettferdig mot partneren din på grunn av stadige små krangler. Unngå å ta opp småting og unødvendige spørsmål mellom mai og august. Ellers vil det være et år der du føler deg elsket og får oppleve nye gleder i kjærligheten.

Oppsummering: Du vil ha et godt år, særlig frem til oktober, der aktivitetsnivåene kommer til å gå ned. De siste månedene av året vil du begynne på en indre, spirituell reise, som gjør at du beveger deg fra materielle mål til åndelige mål. Slutten av året er særlig egnet til en slik introspeksjon av deg selv, og til å legge planer for neste år. Les mer om horoskop, årshoroskop, månedshoroskop og andre stjernetegn her..

2018-12-21T03:16:54+01:00

Liker du Åndelighet? Del gjerne artiklene våre, hver eneste leser betyr mye for oss!

Go to Top