Healer Astrid Margrete Bondø er en dame på 60 år, med tre barn, og hun har rukket å erverve seg både livserfaring og klokskap. Hun holder til på Kjelsås i Oslo, og har lang arbeidserfaring som miljøterapeut og kunstterapeut for ungdom og voksne med psykiske utfordringer. Men hvordan går veien fra en jobb på ungdomspsykiatrisk akuttavdeling på Ullevål sykehus til å bli healer?

– For 16 år siden opplevde jeg et vendepunkt i livet, forteller Astrid Margrete. – Jeg jobbet da som miljøterapeut på ungdomspsykiatrisk akuttavdeling på Ullevål sykehus. Året før hadde jeg fått innvilget en tilleggsutdannelse i kunstterapi i Danmark. Samme år fikk mannen min en alvorlig kreftdiagnose og døde etter et halvt års sykdom.

– Det er jo forferdelig. Og da skjedde det noe som gjorde at du kom i kontakt med healing?

– Ja. På dødsdagen hans den 11/11-2003, ett år senere, var jeg på en samling i Danmark. En medstudent som jeg hadde fått en spesiell god kontakt med, visste at det ville bli en tung dag for meg. Hun vekket meg ekstra tidlig og ba meg komme ut i kjøkkenet. Der hadde hun tent levende lys overalt og ba meg sette meg på en stol hvorpå hun la hendene sine på skuldrene mine. Etter noen minutter føltes det som at kroppen brant og en hvit lys skikkelse åpenbarte seg. Vi visste begge at det var Lars (min avdøde mann) som var der. Den sterke kjærlighetskraften han sendte ut ga meg en styrke som jeg ikke visste jeg hadde, og en visshet om at jeg ville klare de tunge oppgavene livet hadde gitt meg.

Jobben til klientene starter etter de har vært hos en healer. For å opprettholde en bedring må de gjøres bevisste på hva som i utgangspunktet skapte ubalansen. Kanskje trenger de å si fra til familie og venner hvis de kjenner at de «sitter på skuldrene» deres, og de må lære å beskytte seg selv. Fylle opp egne begre før de kan hjelpe andre. Ellers er det raskt tilbake på behandlerbenken igjen.

– Så det var ditt første møte med healing! Det må ha gjort et voldsomt inntrykk, å få møte din mann igjen på den måten.

– Ja, det er klart at det var veldig sterkt. Å få kjenne den kjærligheten han utstrålte, å føle støtten fra ham i alt som lå foran meg – det var et vendepunkt for meg.

– Men hvordan oppdaget du at du selv kunne heale andre?

– Etter denne opplevelsen begynte jeg selv å jobbe med healingenergier, med god støtte av min kollega og venninne som også var healer. I starten ga jeg healing til familie og venner som hadde små helsemessige utfordringer. De rapporterte om gode resultater, og jeg meldte meg etterhvert på et kurs gjennom norsk spiritualistisk forening for å bli godkjent healer.

– Så det var den spede begynnelse! Og siden begynte snøballen å rulle, så å si?

– Ja, det kan du si. Etter at jeg begynte å praktisere som kunstterapeut fikk jeg av og til spørsmål fra klienter om jeg også kunne gi de healing, og jeg fant ut at det i mange tilfeller var en god kombinasjon.

– Kan du fortelle litt om hvordan en time hos deg arter seg?

– En time med healing starter med at jeg jeg ber klientene si litt om seg selv. Som regel har de opplyst ved bestilling av time hva de ønsker å få hjelp med. Jeg begynner timen med å sette på meditativ musikk og tenner lys. Så ber jeg min healing guide og mitt høyere selv om hjelp. Når jeg er klar merker jeg en varm prikking i hendene og starter da med en skanning av auraen. Av og til kommer det da opp bilder av hendelser som har forårsaket ubalansen i kroppen.

– Så da kan du i noen tilfeller rett og slett se hva som har skjedd som har gjort at klienten din har fått et problem. Hvordan arbeider du for å løse dette problemet, da?

– Jeg begynner med nakken og opplever at hendene mine flytter seg dit de skal. Så lar jeg energiene gjøre jobben sin, de kan løse opp en blokkering som hindrer energien i å strømme fritt, og dette kan gi kroppen en sjanse til å løse problemet selv. Når energien flyter uhindret, vil blokkeringene bli borte, og kroppen kan hele seg selv.

– Mange som vurderer å gå til healer, er nok nysgjerrige på hvordan de kommer til å reagere på en slik behandling. Kan du fortelle litt om hvordan dine klienter pleier å respondere?

– Når en blokkert energi er i ferd med å løse seg opp etterfølges dette ofte av en følelsesmessig reaksjon som f.eks. gråt. Jeg forklarer da at dette er helt naturlig, siden alle følelser sitter i kroppen, og at en forløsning er bra for kropp og sjel. Etter en behandling opplever mange å bli trette. Det er viktig å ta det med ro og å drikke mye vann. Noen opplever også at energien i kroppen øker.

– Det er med andre ord vanskelig å si akkurat hvordan hver enkelt kommer til å reagere. Hva med dagene etter healingen?

– Healingen starter en prosess i kroppen som kan vedvare flere dager etterpå. Alle er vi forskjellige og alle reaksjoner er like normale avhengig av hva kroppen jobber med. Enten du blir trøttere enn vanlig, eller du får mer energi enn vanlig, er begge deler et tegn på at det foregår noe i kroppen – energier forandrer seg, de får strømme fritt, og kroppen får arbeide med å lege seg selv. Noe annet som er viktig er at jobben til klientene starter etter de har vært hos en healer. For å opprettholde en bedring må de gjøres bevisste på hva som i utgangspunktet skapte ubalansen. Kanskje trenger de å si fra til familie og venner hvis de kjenner at de «sitter på skuldrene» deres, og de må lære å beskytte seg selv. Fylle opp egne begre før de kan hjelpe andre. Ellers er det raskt tilbake på behandlerbenken igjen.

– Du kom fra en vanlig jobb og gikk over til å bli healer, noe som kan høres ut som et usikkert valg for noen. Hva er det som har gjort at du har valgt dette yrket?

– I all hovedsak er det det samme som fikk meg til å begynne: Gode tilbakemeldinger fra klientene mine. Det gir meg en mening med det jeg holder på med, og har påvirket valget mitt til å fortsette å praktisere som healer. I starten var det familie og venner som rapporterte om gode resultater, og når nå klientene mine gjør det samme, kjenner jeg at jeg har en plass innen healing. Det føles godt å ha en jobb som gir mening til hverdagen!

Vi i Åndelighet vil gjerne få takke Astrid Margrete Bondø for at hun ville la seg intervjue, og vi håper du ble litt klokere på hvordan en healer arbeider og hva som skjer under og etter et besøk. Kanskje er det du som tar kontakt med Astrid Margrete neste gang?