Mindfulness2018-11-12T11:06:06+01:00

Hva sier forskningen om mindfulness og hjernen?

Forskning har vist at mindfulness kan ha en positiv innvirkning på hjernen vår, og spesielt på områder som er knyttet til emosjonsregulering, oppmerksomhet og hukommelse. Studier har vist at mindfulness kan øke aktiviteten i den prefrontale cortex, som er ansvarlig for å regulere følelser

mindfulness|

Hvorfor virker mindfulness?

I en verden der meditasjon, yoga og avspenningsteknikker blir mer og mer vanlig, vinner mindfulness stadig terreng. Det er mange helseeffekter og fordeler med mindfulness som man ikke finner i vanlige avslapningsteknikker, og det har positiv effekt blant annet på angst, søvnproblematikk og stress.

mindfulness|

Hva er mindfulness?

Mindfulness har kommet som en ny og sterk vind over landet, og det er flere og flere som oppdager at de får mindre hverdagsstress og bedre psykisk helse av å drive med mindfulness. Men hva er det egentlig, hvor kommer det fra, og kan

mindfulness|
Go to Top