Healing2018-11-12T11:02:51+01:00

Healer etter vendepunkt

Healer Astrid Margrete Bondø er en dame på 60 år, med tre barn, og hun har rukket å erverve seg både livserfaring og klokskap. Hun holder til på Kjelsås i Oslo, og har

Healing, Intervju|

Chakra

Chakraene våre, de syv energibanene som har utspring i ryggraden og som står for hvert sitt område, healing med utgangspunkt i chakraene stammer fra India, og kunnskapen om disse er rundt 5000

Healing|

Noen nyttige begreper om healing:

Therapeutic Touch

Therapeutic Touch er en annen variant av healing, og denne er spesielt designet for å hjelpe folk som har smerter eller som sliter med å slappe av. Til tross for navnet, der touch betyr berøring, tar ikke healeren på deg, men fører hendene sine over deg for å lete etter energier som er skadet. Dette kan merkes som kulde, varme, kiling, prikking eller andre fysiske fornemmelser. Målet er å helbrede disse energiene og øke velværet i egen kropp og gi en følelse av energi og styrke i hverdagen.

Somatisk effekt

Somatisk effekt er et begrep som er hentet fra Shenterapien, og det defineres som «den del av den samlede følelsesmessige opplevelse/erfaring som oppfattes og sanses av den fysiske kropp.» Altså er dette enkelt forklart den effekten dine følelser har på kroppen din – hvis du er redd, får du kanskje vondt i magen, og slik er det med alle følelsene våre; de setter seg i kroppen.

Gå videre til «Therapeutic touch»

Shenterapi

Shenterapi: Shen står for Spesific Human Energy Nexus, som vi kan oversette med «spesifikke menneskelige energiforbindelser.» Dette er en form for healing som er utviklet i USA på 70-80-tallet, av forsker, ingeniør og fysiker Richard Pavek. Han utviklet et bestemt mønster som healeren skal følge når han eller hun beveger hendene sine over pasientens kropp. Denne metoden retter seg spesielt mot psykiske plager, og kan også virke positivt på fysiske symptomer som har utspring i det psykiske. Shenterapi brukes for å frigjøre spenninger, og for å la undertrykte følelser komme opp i dagen slik at de kan bearbeides.

Gå videre til «Somatisk effekt»

Reiki

Reiki: Dette er en japansk form for healing. Ordet «reiki» betyr universell livsenergi – selve ordet har to ledd, der Ki betyr den livskraften som finnes i alle levende vesener, og Rei viser til det universelle og grenseløse aspektet ved denne livskraften. Reiki foregår på samme måte som healing, ved at Reiki-utøveren legger hendene på deg og søker å overføre denne livskraften til deg. Formålet med Reiki er å styrke kroppens egne legende prosesser, og generelt gi velvære.

Gå videre til «Reconective healing»

Reconnective healing

Reconnective healing: Reconnective healing er, som navnet sier, en måte å knytte dine energibaner sammen med energiene i universet. I vår hverdag i dag lever vi ofte avstengt og avsondret fra den samhørigheten med jordens energier og derfor også universets energier, og målet med reconnective healing er å øke din åndelige bevissthet slik at du kan få et større perspektiv på ditt eget liv, og oppnå en bedre balanse.

Gå videre til «Meridianer»

Meridianer

Meridianer: Energibaner som går i kroppen vår, kalles for meridianer. Dette er kjent fra mange typer folkemedisin og alternativ behandling, og også mange former for ikke-vestlig medisin fokuserer på meridianer, som for eksempel akupunktur og soneterapi.

Gå videre til «Shenteriapi»

Healing

Healing: Å søke å påvirke dine energier og din aura ved hjelp av universets energier og den sanne livskraften, som healeren formidler til deg. Målet er alltid å styrke og lege, og å rense auraen din for negativitet og blokkeringer, slik at kroppen din blir i stand til å gjøre seg selv frisk.

Gå videre til «Reiki»

Fjernhealing

Fjernhealing: Dette er healing på avstand – som en radiosender kan sende bølger til en radiomottaker, kan en healer sende energi til et åpent og mottakende menneske. Det kan være svært nyttig for personer som har problemer med å komme seg til healeren.

Gå videre

Energier

Energier: Alt i universet er omkranset av energier, og det finnes energier som kommer fra mennesker, og energier som kommer fra livskraften og formidles til deg via et medium – en healer. Energiene påvirker kroppen din både fysisk og psykisk gjennom å påvirke auraen din, og det er viktig å være bevisst på hvilke energier du er under innflytelse av, og hvilke du ønsker skal få lov til å påvirke deg og ditt liv.

Gå videre til «Fjernhealing»

Chakra

Chakra: Kunnskapen om chakraene våre stammer fra hinduistisk visdom, og er ca. 5000 år gammel. Dette er syv energisentre som sitter i kroppen vår langs ryggraden, fra nederst ved halebeinet og opp til toppen av issen, og hvert energisenter står for ulike ting og er representert av en farge. Her kan du lese om chacraene.

Gå videre til «Energier»

Aurarensing/aurabalansering

Aurarensing/aurabalansering: Hvis det oppstår ubalanse eller blokkeringer i auraen din, vil du bli syk, enten fysisk eller psykisk. Aurarensing og aurabalansering er når man prøver å fjerne disse blokkeringene og rense auraen din igjen, så kroppen kan lege seg selv.

Gå videre

Aura

Aura: Et energifelt som omkranser kroppen vår. Auraen skapes av elektromagnetiske utladninger som alle levende vesener utstråler, og den viser hvilke energier som er i kraft hos oss. Auraen kan ha forskjellige farger, det kan du lese mer om her, og hver farge har sin egen betydning og sier noe spesielt om deg. Auraen kan fotograferes, men noen mennesker har også evnen til å se auraen med det blotte øye.

Gå videre til «Aurarensing»

Go to Top