Reiki: Dette er en japansk form for healing. Ordet «reiki» betyr universell livsenergi – selve ordet har to ledd, der Ki betyr den livskraften som finnes i alle levende vesener, og Rei viser til det universelle og grenseløse aspektet ved denne livskraften. Reiki foregår på samme måte som healing, ved at Reiki-utøveren legger hendene på deg og søker å overføre denne livskraften til deg. Formålet med Reiki er å styrke kroppens egne legende prosesser, og generelt gi velvære.

Gå videre til «Reconective healing»