Reconnective healing: Reconnective healing er, som navnet sier, en måte å knytte dine energibaner sammen med energiene i universet. I vår hverdag i dag lever vi ofte avstengt og avsondret fra den samhørigheten med jordens energier og derfor også universets energier, og målet med reconnective healing er å øke din åndelige bevissthet slik at du kan få et større perspektiv på ditt eget liv, og oppnå en bedre balanse.

Gå videre til «Meridianer»