Astrologi2018-12-21T03:43:40+01:00

Hva er et horoskop?

Ordet horoskop kommer fra latin hora, som betyr time, og skopein, som betyr å betrakte. Direkte oversatt betyr det altså å se på timen, og det er i grunnen en ganske god start for

2018-12-23T00:42:56+01:00Astrologi|

Om astrologi

Hva er egentlig astrologi? Selve ordet astrologi kommer fra det greske ordet aster, som betyr stjerne, og logi,

2018-12-21T03:40:56+01:00Astrologi|

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nye artikler og horoskop på e-post!Les mer om stjernetegnet ditt:

Tyren

2019-02-27T15:58:15+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: Tyren er sta, stødig og solid, og har tålmodighet som et fremtredende personlighetstrekk. Hvis en tyr har bestemt seg for noe, er det omtrent umulig å få tyren til å ombestemme seg.

Vannmannen

2019-02-27T15:51:47+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: Vannmannen har en meget sammensatt personlighet. De er godhjertede og fredsommelige, men samtidig er de glade i å overraske og sjokkere, og de liker godt å eksperimentere og forsøke nye ting. En

Væren

2019-02-27T15:52:44+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: Væren er preget av en sterk personlighet. De er ofte hyggelige, kreative og fulle av idéer, og de har vanligvis stor selvtillit. De er ledertyper som bryr seg om urettferdigheten i verden,

Jomfruen

2019-02-27T15:53:24+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: En person født i jomfruens tegn, er ofte ærlig og til å stole på, og de er utpreget vennlige. De er stille og tankefulle, og et viktig kjennetegn er at de er

Skytten

2019-02-27T15:52:26+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: Dette er en utadvendt personlighet! En skytte snakker mye, og de er grunnleggende ærlige og ønsker seg ærlighet tilbake – dersom en skytte oppdager at du har løyet, vil de reagere sterkt

Steinbukken

2019-02-27T15:53:15+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: En steinbukk kan fort lure deg til å tro at de alltid holder seg i bakgrunnen, men som oftest har de et høyt ambisjonsnivå og streber etter ære, anseelse og lederroller. Generelt

Skorpionen

2019-02-27T15:52:17+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: En skorpion er lidenskapelig, og har et stort ego. De er hyggelige og liker å hjelpe andre, og et fremtredende trekk er at de er veldig lojale mot familie og venner. Skorpionen

Løven

2019-02-27T15:53:32+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: En løve har stort ego, og hater å kjede seg – de liker å bli sett og få oppmerksomhet. Ofte er de meget stolte personer, og de elsker å få ros. Løven

Fiskene

2019-02-27T15:53:04+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: Dette er kanskje det mest utpreget fredelige stjernetegnet. En fisk er snill, rolig og lar seg ikke hisse opp, de er romantikere som alltid ser det beste i folk, og de vil

Vekten

2019-02-27T15:51:36+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: For en vekt dreier det seg om balanse. Vekter er svært sammensatte personer, og de kan skifte humør veldig brått. De vil alltid prøve å være rettferdige, og de liker å diskutere

Krepsen

2019-02-27T15:52:35+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: En kreps sin personlighet kan minne om en faktisk kreps – hard utenpå og myk inni. De viser sjelden følelser utad, selv om de har masse av dem; de forbeholder det til

Tvillingene

2019-02-27T15:52:05+01:00Astrologi, Stjernetegn|

Personlighet: En tvilling har god fantasi og kan skifte mening raskt. De er også rastløse, og noen ganger kan det virke som om de har to personligheter. Tvillingene er glade i mennesker, de

Ascendant

Ascendant: Ascendanten er det stjernetegnet som stiger opp over horisonten i øst i det øyeblikket du ble født. Din ascendant har innflytelse på din tankegang, blant annet når det gjelder hvordan du takler utfordringer. Hvis du er Steinbukk, med ascendant i Skytten, vil du gjøre ting som er typisk for en Steinbukk, men du vil gjøre det på en måte som en Skytt kan kjenne seg igjen i.

Gå videre til «astrolog»

Astrolog

Astrolog: En astrolog er en som ved hjelp av astrologi regner ut og setter opp horoskopene, enten fødselshoroskop eller solhoroskop. Et fødselshoroskop lages ved at astrologen bruker ditt fødselstidspunkt og regner det om til stjernetid, for så å se på alle himmellegemenes plassering på himmelen på dette tidspunktet. Så skal astrologen vurdere og tolke hvordan de ulike elementene påvirker horoskopet, og hvordan de skal kombineres. Til slutt sitter astrologen igjen med et himmelkart som er unikt for deg, og som viser akkurat hvilke energier som har vært til stede da du ble født.

Gå videre til «dyrekretsen»

Dyrekretsen

Dyrekretsen: De tolv stjernetegnene består av 7 dyrenavn og 5 andre navn. Derfor kaller vi det for dyrekretsen. Dyrekretsen er en tenkt sirkel rundt jorden, der alle stjernebildene har sin plass. I løpet av ett år beveger sola seg innom alle de ulike tegnene i dyrekretsen, og der sola står når en person blir født, bestemmer denne personens stjernetegn.

Gå videre til «efemeride»

Efemeride

Efemeride: En tabell astrologen kan bruke for å lese hvor de ulike himmellegemene har befunnet seg på et tidspunkt. Med en astrologisk efemeride får man enten pososjonene middag eller midnatt. En efemeride er et viktig hjelpemiddel for astrologer som jobber med å lage et horoskop.

Gå videre til «fødselshoroskop»

Fødselshoroskop

Fødselshoroskop: Ordet horoskop kommer fra de greske ordene «hora,» som betyr time, og «skopein,» som betyr å betrakte. Det er altså kort fortalt å se på timen du ble født, og dette er den grundigste og mest nøyaktige formen for horoskop. Et fødselshoroskop regnes ut fra ditt fødselstidspunkt, og ved å beregne himmellegemenes posisjoner nøyaktig slik de sto da du ble født, kan horoskopet regnes ut. Et fødselshoroskop er som et kart over ditt liv, og det viser deg ulike muligheter og utfordringer du har, og sterke og svake sider ved din personlighet.

Gå videre til «hus»

Hus

Hus: Siden jorden roterer rundt sin egen akse, kan vi finne tolv hus i sammenheng med dyrekretsen – men disse husene tar det jorden et døgn å rotere rundt, ikke et år, som med dyrekretsen. Husene plasseres på forskjellig sted i horoskopet alt etter hvilket geografisk sted horoskopet er for. Husenes betydning bestemmes av en hustabell, og her finnes det mange forskjellige. Et eksempel er dette:

 1. hus: Deg selv og kroppen din, og dine nærmeste fysiske omgivelser.
 2. hus: Materielle verdier, penger, eiendom.
 3. hus: Kommunikasjon, fakta, kunnskap og din mentale tilstand.
 4. hus: Familie, foreldre, barndom.
 5. hus: Ditt personlige preg på livet
 6. hus: Arbeid, hjelpsomhet, helse
 7. hus: Hvordan du forholder deg til andre, dine relasjoner.
 8. hus: Hvilke verdier du har overfor andre
 9. hus: Din tankemessige og mentale tilstand i forhold til andre
 10. hus: Familien din i forhold til hverandre
 11. hus: Ditt ego og ditt samarbeid med andre
 12. hus: Å stå til tjeneste

Gå videre til «ikkevestlig astrologi»

Ikkevestlig astrologi

Ikkevestlig astrologi: I den vestlige verden bruker vi en type astrologi, men det finnes mange andre typer, for eksempel kinesisk astrologi, indisk astrologi eller astrologi fra urinnvånerne i Amerika. Noen steder blander man også ulike typer astrologi, som i Tibet, der man bruker en blanding av kinesisk og indisk astrologi.

Gå videre til «Måneknuter»

Moderne astrologi

Moderne astrologi: Dagens astrologi skiller seg faktisk svært lite fra den gamle, opprinnelige astrologien som ble overlevert oss fra grekerne. Astrologi i dag representerer både en kontakt med fordums tider og en stadig nysgjerrighet på de store spørsmålene i livet, og menneskets søken er den samme i dag som for to tusen år siden.

Gå videre til «Stjerner og planeter»

Måneknuter

Måneknuter: Måneknute eller noder som det også kaller er stedene i horoskopet der månen krysser solens bane. Dersom månen krysser fra sør mot nordlig bredde kaller vi det en nordlig måneknute, og dersom den krysser fra nord mot sør kaller vi det en sørlig måneknute.

Gå videre til «Moderne astrologi»

Stjerner og planeter

Stjerner og planeter: Solen og månens posisjoner tegnes inn i et fødselshoroskop, sammen med posisjonene til hver av de ni planetene. Deretter markeres stedene der månens bane krysser solens, også kjent som måneknutene. Så tolker man himmellegemenes betydning ut fra hvor de befinner seg i horoskopet, altså i hvilket tegn de står, og i hvilket hus. Solen er alltid det viktigste elementet i et horoskop. Astrologen leser solens, månens og planetenes plassering på himmelkartet ut fra en tabell som kalles en efemeride.

Solhoroskop

Solhoroskop: Dette er det som vi kjenner som horoskopet ut fra stjernetegnet ditt. Her forsøker astrologen å si noe om hvilke energier som påvirker hvert enkelt stjernetegn i en bestemt periode, og vi kan lese slike horoskoper i de fleste ukeblader og aviser. Dette horoskopet er mye mer generelt enn et fødselshoroskop.