Om astrologi

Hva er Astrologi?

hva er egentlig astrologi? Selve ordet astrologi kommer fra det greske ordet aster, som betyr stjerne, og logi, som betyr lære. Men når vi snakker om astrologi i dag, eller stjernetyding, mener vi at det finnes en sammenheng mellom livet på jorden og måten stjernene beveger seg over himmelen på. Til alle tider har mennesket vært fascinert av stjernene, og det er lett å forstå at man kunne lete etter svaret på de store spørsmålene i himmellegemenes gang i verdensrommet. Vi kan alle føle oss små når vi stirrer ut i verdensrommet!

Se horoskopene for mars måned her:

Hva sier astrologien om meg?

Når man studerer astrologi, leter man etter sammenhenger og mønstre, og søker å finne forholdet mellom planetenes bevegelse, din fødselsdato, relasjonen til andre mennesker og energier, og bruker all denne kunnskapen til å skape forståelse for hvilke veivalg man bør ta i livet. Det er en vanlig misforståelse å tenke at astrologien har et syn om at stjernene påvirker menneskene med ukjente stråler eller lignende – slik er det ikke. I stedet er det læren om at universets energier henger sammen med jordens energier, og dermed også menneskets. Og når universets og jordens energier er på et nivå som stemmer med dine energier, er jorden klar for å ta imot deg.

Romerne overtok astrologien fra grekerne, og både keiser Augustus og keiser Tiberius bekjente seg til astrologien og brukte den til å planlegge både store og små hendelser i livet. Også senere berømte navn som Nikolas Kopernikus, Galileo Galilei og Johannes Kepler var praktiserende astrologer i tillegg til at de også var forskere.

Astrologien sier altså at du er født på et spesielt tidspunkt fordi dine energier samsvarte med universets energier akkurat da, og derfor blir du også disponert for visse egenskaper, talenter og tendenser. Du kan selv velge om du vil utvikle disse sidene ved deg, men astrologien kan vise deg vei til å bli kjent med deg selv og din underliggende drivkraft, og kan åpne for en dypere forståelse av dine handlinger og muligheter. Astrologien kan nærmest beskrives som en kunst, fordi den ser på de individuelle mulighetene og egenskapene som preger deg, og den gir en unik mulighet til å beskrive deg som individ og hjelpe deg til å gjøre det beste ut av dine forutsetninger og energier. Dette gjøres som oftest gjennom et horoskop, som du kan lese mer om her.

blog1-compressor

Astrologiens historie

Når vi tenker på hvor lenge mennesker har kikket på stjernene, kan vi kanskje forstå at astrologien har en lang historie, og det er funnet skrifter helt tilbake til 650 år f.Kr. som snakker om astrologi. Selv om man antar at den stammer fra Egypt, er det grekerne som har innført det vi i dag kjenner som stjernetegnene, planetenes egenskaper og hva som skjer når planetene står i visse posisjoner på himmelen. Romerne overtok astrologien fra grekerne, og både keiser Augustus og keiser Tiberius bekjente seg til astrologien og brukte den til å planlegge både store og små hendelser i livet. Også senere berømte navn som Nikolas Kopernikus, Galileo Galilei og Johannes Kepler var praktiserende astrologer i tillegg til at de også var forskere.

Er astrologi en vitenskap?

Det var faktisk Galileo Galilei som, kanskje uten å mene det, utelukket astrologien fra det vitenskapelige selskap ved å formulere tesen «bare det som kan måles er vitenskapelig verdifullt.» Noen ser på astrologi som metafysikk – altså å studere det som ligger bak det fysiske. Den er beslektet med andre områder som også baserer seg på energimønstre og energibaner, som feng shui, akupunktur og soneterapi.

Astrologien sier at planetenes bevegelser har en innvirkning på jordens energi, siden universets energi og jordens energi henger sammen. Hvis du vil studere astrologi i dag, kan du både fokusere på mytene fra de gamle grekerne, ulike symbolske betydninger og tidligere astrologers erfaringer, for å skape ditt eget, intuitive språk innen astrologien.

Hvordan kan jeg ha nytte av astrologi?

Astrologi kan hjelpe deg meget på veien til å bli bedre kjent med deg selv, dine unike egenskaper, muligheter og talenter, og også til å bli bevisst på dine utfordringer og hvordan du best kan jobbe med dem. Mange ganger i livet kan vi oppleve at ting er vanskelig, eller at vi ikke helt finner veien ut av en situasjon. Gjennom astrologien kan du få hjelp til å pusle brikkene sammen og se det større bildet, slik at du ikke lenger føler deg som en enslig bit i et meningsløst spill.
Vær oppmerksom på at astrologien bare viser deg veien, du må selv ta valgene og gjøre den jobben som trengs for å komme dit. Likevel kan du bruke astrologien som en veiviser og et kart over din egen psyke, slik at du kan unngå mange fallgruver underveis. Målet bestemmer du i stor grad selv, enten det er å føle en større tilhørighet til alt som skjer rundt deg og se den store sammenhengen, eller du ønsker å utvikle dine sterke sider og beherske svakheter så de ikke lenger kan herske over deg. Eller, for å si det med de gamle grekerne: Kjenn deg selv.

Astrologiens dyrekrets

Hvor kommer egentlig alle ordene og stjernetegnene fra? Dette er noe vi har arvet fra de gamle grekerne, som satte navn på stjernebildene og blandet det til dels med sine guddommelige symboler. Dyrekretsen kalles også zodiaken. Navnet viser til ekliptikken, eller måten sola beveger seg over himmelen på (det er jo egentlig jorda som beveger seg, men i dagligtale snakker vi om solas gang over himmelhvelvet). I løpet av et år går sola gjennom alle de stjernebildene vi kjenner, og det er dette som er våre stjernetegn. Det stjernetegnet som sola sto i da du ble født, ble ditt stjernetegn. I astrologien kalles dette ofte soltegn.
Et astrologisk år begynner ved vårjevndøgn, og der hvor solen står på himmelen når dag og natt er tilnærmet like lange, der begynner stjernetegnet Væren. De tolv stjernetegnene opptrer i en fast rekkefølge, og de er alle tilknyttet et av de fire astrologiske elementene. Stjernetegnene våre er: Væren, Tyren, Tvillingene, Krepsen, Løven, Jomfruen, Vekten, Skorpionen, Skytten, Steinbukken, Vannmannen og Fiskene.
De fire astrologiske elementene er ild, luft, vann og jord. Stjernetegnene fordeler seg slik:
Ildtegn: Væren, Løven og Skytten
Lufttegn: Tvillingene, Vekten og Vannmannen
Vanntegn: Krepsen, Skorpionen og Fiskene
Jordtegn: Tyren, Jomfruen og Steinbukken.
Stjernetegnene kan du lese mer om her.

Astrologi og kjærlighet

Kan ikke astrologi hjelpe meg litt på vei med kjærligheten? Jo, det kan den. I første rekke kan astrologien gi deg innsikt i deg selv, så du forstår hvorfor du blir tiltrukket av bestemte mennesketyper og frastøtt av andre. Kanskje er det noe du kan gjøre her, for å unngå å havne i et negativt spor der du stadig velger feil personer for deg? I tillegg kan astrologien hjelpe deg til å godta at du har dårligere kjemi med noen, fordi du vet at det ikke er alle personligheter som kan gå like godt overens. Å fokusere på stjernetegnet vil være til god hjelp her, det vil fortelle deg mye om en person i starten, før dere er så godt kjent – plutselig vil du ha en mye større forståelse for den andre personen.

I tillegg er det selvsagt en stor fordel for et par å få sammenlignet sine fødselshoroskop, for dette vil gjøre dem oppmerksomme på hvor det er størst mulighet for utfordringer og problemer i løpet av livet. Astrologien vil hjelpe dere med å forstå hverandres synspunkt og oppfatninger, og også kunne hjelpe dere til å løse problemene sammen, fordi dere begge klarer å sette dere inn i hverandres utgangspunkt.
Astrologi kan i det hele tatt hjelpe deg i de fleste relasjoner du har i løpet av livet; alt fra kjærester, foreldre, barn, slektninger, kollegaer og sjefer, venner og bekjente. Når du vet hvilket stjernetegn noen har, vet du også noe om hva som bor i dem, hva som er deres grunnleggende egenskaper og hvilke utfordringer du må være oppmerksom på når du skal bygge en relasjon til dem.

Jeg syns astrologi høres vanskelig ut!

Astrologi kan virke forvirrende i begynnelsen, fordi det ikke er en eksakt, målbar vitenskap, men mer en kunst. Ethvert horoskop består av flere deler, så som planeter, stjernetegn og ulike hus. Vi snakker også om ascendanten, som er det stjernebildet som kommer opp over horisonten på himmelkartet i ditt fødselsøyeblikk. Hvis du blir forvirret av de ulike begrepene, kan du lese en grundigere forklaring på dem alle her. Men en dyktig astrolog har gjort jobben for deg, og kan stille et grundig horoskop for deg der du virkelig kan foreta en reise i deg selv og bli bedre i stand til å gjøre gode valg i livet, fordi du er bevisst på dine styrker og svakheter.

Jeg vil lære mer selv! Hvor begynner jeg?

Begynn med å lære deg hva som kjennetegner de ulike stjernetegnene og hvilke egenskaper de bringer med seg. Her har vi ofte mange stereotyper; Tvillingene er pratsomme og energiske, Løven er sterk og forfengelig, Tyren er jordnær og stabil og så videre. Dette er stereotyper som kan hjelpe deg på veien, men de vil aldri fortelle deg det hele bildet. For å virkelig forstå astrologi og klare å sette sammen alle brikkene til et stort puslespill, må du lære deg ascendanter og hus i tillegg, og se hvordan de påvirker stjernetegnene på forskjellige måter. Etter hvert kan du begynne å se og forstå om planetene er i harmoni med hverandre, eller hva det betyr for deg at månen er i det syvende hus. Kanskje kan du en dag nok til at du kan begynne å lage fødselshoroskop for andre!

2023-02-15T07:14:25+01:00

Liker du Åndelighet? Del gjerne artiklene våre, hver eneste leser betyr mye for oss!

Legg igjen en kommentar

Go to Top