Ordet horoskop kommer fra latin hora, som betyr time, og skopein, som betyr å betrakte. Direkte oversatt betyr det altså å se på timen, og det er i grunnen en ganske god start for å forklare hva et horoskop er: Det er en komplett beskrivelse av et menneskes liv, personlige egenskaper og muligheter, ut i fra hvordan stjernehimmelen ser ut i den timen dette mennesket blir født. Et horoskop er et himmelsk kart over menneskers skjebne, psyke og personlighet, og kan altså være en veldig god veiviser i ditt eget liv. Gjennom et horoskop kan du få en helt ny innsikt i deg selv, du kan få forklaringer på hvorfor du handler som du gjør, og bedre forstå reaksjonene dine på forskjellige hendelser og opplevelser. Vi snakker om de tolv stjernetegnene i det som kalles dyrekretsen; syv av disse tolv tegnene har dyrenavn, og derfor kaller vi sirkelen der alle har sin plass, for dyrekretsen.

Direkte oversatt betyr det altså å se på timen, og det er i grunnen en ganske god start for å forklare hva et horoskop er: Det er en komplett beskrivelse av et menneskes liv, personlige egenskaper og muligheter, ut i fra hvordan stjernehimmelen ser ut i den timen dette mennesket blir født. Et horoskop er et himmelsk kart over menneskers skjebne, psyke og personlighet, og kan altså være en veldig god veiviser i ditt eget liv.

Det finnes to typer horoskop

Det finnes to typer horoskop; et fødselshoroskop, som er den fullstendige beskrivelsen av stjernehimmelens energier og dermed dine forutsetninger, og et stjernetegnshoroskop (også kalt solhoroskop) for en bestemt periode av livet ditt. Avisenes og magasinenes dags- eller ukeshoroskop er eksempler på dette. I solhoroskopene snakker vi om stjernetegnene og prøver å si noe om hvilke energier som påvirker Væren for en bestemt periode, om det er noe spesielt Tyren skal være oppmerksom på, eller om Tvillingene går et særlig gunstig tidspunkt i møte. Vi skal se litt nærmere på begge typene horoskoper her.

Fødselshoroskop

Først tar vi for oss et fødselshoroskop, siden det er det som regnes som det mest nøyaktige horoskopet blant astrologer. Vi snakker om himmellegemene som et urverk eller en klokke, den ekliptiske klokken. Dette bruker vi som utgangspunktet for ditt fødselshoroskop. Hvordan gjør vi så det? Planeter og stjerner har ulike posisjoner på himmelen til ulike tidspunkt, og hvis man tar utgangspunkt i et menneskes fødsel, kan man se hvilke energier som var sterke og svake på ditt fødselsøyeblikk. Da kan man også se hvordan disse energiene påvirker hverandre, og dermed se hvilket utgangspunkt du har fått i livet. Her er selvsagt stjernetegnet ditt en del av det, men fokuset er individuelt, så det blir lagt mindre vekt på om du er Kreps, Løve eller Jomfru, og mer på hva som er spesielt for akkurat deg.

Stjernetegn og astrologiske hus

I et horoskop ser vi som nevnt på fødselsøyeblikket ditt, og finner noen viktige tilleggsaspekter. Horoskopet er nemlig ikke bare inndelt i de tolv stjernetegnene, men også i det vi kaller de tolv astrologiske hus. Siden Jorden roterer rundt sin egen akse, oppstår det forskjellige sektorer på himmelen, og dette er altså de tolv husene. Hvert av husene tilsvarer et bestemt område av vårt liv, og hvert av husene samsvarer med et av stjernetegnene.

Husene beskriver ulike ting. De første seks husene handler om de personlige delene av livet vårt, mens de siste seks beskriver hva slags kontakt vi har med andre og hvilket forhold vi har til verden rundt oss. Alle husene viser på hvilke områder i livet vi blir påvirket av de ulike planetenes energier, og hvilket miljø vi befinner oss i. Hvis det er svært mange planeter i et hus, er dette et område som astrologen vil se ekstra nøye på, for dette har stor betydning for horoskopet ditt.

Vi snakker om husspissen, som er den graden på himmelen der hvert hus begynner. Av de ulike husene og områdene er det ascendanten din vi er ekstra interessert i; dette er det punktet som steg opp over horisonten i øst i det du ble født. Dette er den første husspissen, og ascendanten din er basisen for hvordan vi deler inn husene videre. Ascendanten har ganske stor innvirkning på din personlighet; hvis du for eksempel er Kreps med ascendant i Vekten, kan vi si at du gjør ting en Kreps ville gjort, men du gjør det på en måte som en Vekt vil kjenne seg igjen i. Her er det viktig å vite akkurat når du ble født, for i motsetning til sola, som bruker et år på å bevege seg gjennom dyrekretsen, bruker ascendanten bare 24 timer på å bevege seg gjennom alle tegnene i dyrekretsen. Derfor vil en astrolog trenge ditt nøyaktige fødselstidspunkt for å kunne lage et best mulig horoskop for deg.

Et fødselshoroskop er altså en grundig og nøyaktig beskrivelse av deg og din personlighet – og ikke minst, hvilke muligheter du har i livet. Vi har mange erfaringsbaserte eksempler på dette, og det viser at det i svært stor grad er både riktig og nøyaktig. Ditt fødselshoroskop er unikt for deg, siden det viser hvilke energier som var i virksomhet i universet i det øyeblikket du ble født. Disse energiene er faktisk den direkte grunnen til at du ble født, siden dine energier samsvarte perfekt med universets energier akkurat da! Derfor kan vi si at et fødselshoroskop beskriver deg så nøyaktig, og det er svært mange som har erfart at dette stemmer. På en måte kan vi si at universet var klart for akkurat dine energier, og derfor ble du født på dette bestemte øyeblikket.

Om du er født i Vektens eller Skyttens tegn har altså mindre å si for et slikt horoskop. Men energiene dine er viktige, og du får se hvordan de påvirker deg til å bli den personen du er. Legg likevel merke til at et fødselshoroskop bare viser deg mulighetene dine; du må selv ta valgene og gjøre jobben som kreves. Et horoskop kan altså beskrives som et kart som viser deg ulike veier, utfordringer og hindere du møter underveis, og så må du selv studere de forskjellige rutene og veivalgene og bestemme deg for hvor du vil gå. Fordelen er at du kan være bevisst på hvilke utfordringer det er sannsynlig at du vil møte, slik at du kan forberede deg på disse og håndtere dem mye bedre enn du ville gjort om du hadde opplevd at de ble kastet på deg helt uforberedt.

I tillegg kan et fødselshoroskop blant annet si noe om hvordan du oppfatter deg selv, sammenlignet med hvordan andre oppfatter deg – og det kan være nyttig kunnskap å ta med deg! Kanskje kan du få noen helt nye og positive perspektiver på deg selv? Eller du kan få innsikt i dine egne svakheter, og dermed gjøre noe med dem. Det finnes mange fødselshoroskoper å få kjøpt på nett, men langt de fleste av disse er datagenererte – det vil si at det er en datamaskin som utarbeider dem, ikke et menneske som går inn og ser på ditt fødselstidspunkt og gjør en grundig analyse. Dersom du virkelig er interessert i å lære mest mulig om deg selv og din egen psyke, dine styrker og svakheter, vil vi absolutt anbefale deg å investere i et ordentlig fødselshoroskop som en astrolog utarbeider for deg!

Solhoroskop

Den andre typen horoskop er solhoroskop. Vi sier at det er solens plassering innen dyrekretsen som bestemmer hvilket stjernetegn du er født i. Enkelt fortalt kan det forklares med at vi forestiller oss en sirkel rundt jorda, og alle de tolv forskjellige stjernetegnene har sin plass i denne sirkelen. Sola beveger seg rundt denne sirkelen i løpet av ett år, og er innom alle stjernetegnene i løpet av den tiden. Der sola står når du blir født, det blir ditt stjernetegn. Disse stjernetegnene har ulike kjennetegn, og vi kan si noe om hva som er typisk for en Skorpion, hvilke personlighetstrekk som kjennetegner en Skytte, eller hva som gjør at Vannmannen skiller seg fra for eksempel Fiskene. Dette kan si noe om generelle karaktertrekk, litt om hvem man passer sammen med som partner, og det kan også gi en pekepinn på om man er disponert for bestemte sykdommer eller plager.

Hvert stjernetegn hører også sammen med et av de fire astrologiske elementene – jord, ild, luft og vann. Disse elementene påvirker også stjernetegnets egenskaper. Hvert element har sin hovedfunksjon: Ild har intuisjon, og ildtegnene er flinke til å tolke og forstå en situasjon med en gang. Luft har tanke som sin hovedfunksjon, og lufttegnene forholder seg til verden mentalt gjennom tanker. Hos vann er det derimot følelser som står i sentrum, og vanntegnene bruker følelsene sine til å tolke og forstå verden. Jord har sanser i fokus, og jordtegnene fokuserer på det praktiske og på sanseinntrykk når de skal forstå verden rundt seg. Så vi kan se at det er viktig også å vite hvilket element som påvirker stjernetegnet ditt, siden det sier noe om hvordan du oppfatter verden.

Horoskopene som man kan lese i aviser, magasiner og på nett, utarbeides mye mer generelt enn et fødselshoroskop. Et fødselshoroskop er tilpasset et enkelt, unikt individ, ditt fødselshoroskop vil si noe om deg og bare om deg, og ikke gjelde for noen andre. Horoskopene som gjelder for et bestemt stjernetegn i en avgrenset periode, vil naturligvis være mye mindre presise, siden de skal beskrive generelt hvilke tendenser som gjelder for hele stjernetegnet i denne perioden, og det vil gjelde for svært mange mennesker. Likevel kan de si noe verdifullt om hvilke energier som påvirker deg akkurat nå, og hjelpe deg til å ta gode valg i livet ditt.