Gratis horoskop, hva sier stjernene om din fremtid?2023-03-30T13:20:15+02:00

Dag-, uke-, måned- og årshoroskop

Kan et horoskop lede veien til et mer bevisst og meningsfullt liv? Våre horoskop viser hva som venter deg i ukene, månedene og året som kommer. Klikk på ditt stjernetegn nedenfor. Våre gratis horoskoper gir deg innsikt, veiledning og underholdning som kan hjelpe deg med å navigere livets utfordringer og muligheter. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å utforske astrologiens spennende verden. Klikk deg videre nå!

Horoskop

Finn stjernetegnet ditt under, og les dine horoskop!

Planetenes retrograd: Hvordan disse periodene påvirker våre horoskop og liv

Retrogradbegrepet: Retrograd er en tilsynelatende bevegelse av en planet som går «bakover» i sin bane, sett fra jorden. Selv om dette er en optisk illusjon, har astrologer lenge studert hvordan retrogradplanetene påvirker våre horoskop og dagligliv. Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto går alle retrograd med varierende frekvens og varighet.

Merkur retrograd og kommunikasjon: Merkur er den mest kjente retrogradplanet, og det går retrograd tre til fire ganger i året. Denne perioden er kjent for å forårsake kommunikasjons- og teknologiproblemer. Ditt horoskop kan hjelpe deg med å forberede deg på slike utfordringer ved å gi råd om hvordan du kan forbedre kommunikasjonen og minimere misforståelser.

Venus retrograd og relasjoner: Venus går retrograd omtrent hvert 18. måned og påvirker kjærlighet, skjønnhet og verdier. Ditt horoskop kan veilede deg gjennom denne perioden ved å hjelpe deg med å reflektere over dine relasjoner og verdier, samt gi råd om hvordan du kan styrke bånd og skape harmoni.

Mars retrograd og energi: Mars går retrograd omtrent hvert annet år og påvirker energi, handling og motivasjon. Ditt horoskop kan hjelpe deg med å tilpasse seg denne perioden ved å gi råd om hvordan du kan omfordele energi, finne indre styrke og utvikle tålmodighet.

Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto retrograd: Disse planetene går også retrograd, men sjeldnere og over lengre perioder. Deres retrogradfasene påvirker forskjellige aspekter av våre liv, som vekst, struktur, revolusjon, åndelighet og transformasjon. Ditt horoskop vil gi innsikt i hvordan du kan navigere disse periodene og utnytte deres energier for å skape positive endringer i livet ditt.

Konklusjon: Å være oppmerksom på planetenes retrogradfaser og deres innflytelse på våre horoskop er viktig for å forstå våre utfordringer og muligheter. Ved å konsultere ditt horoskop under disse periodene, kan du få verdifull innsikt og veiledning for å hjelpe deg med å navigere livet med større visdom og selvinnsikt.

Astrologiens hemmeligheter: Utforsk ditt ascendant- og månetegn for større innsikt

Ascendant- og månetegn i astrologi: De fleste kjenner sitt soltegn, men astrologi har langt mer å tilby. To andre viktige komponenter i ditt horoskop er ascendanttegnet (eller stigende tegn) og månetegnet. Disse tegnene gir en mer nyansert og detaljert forståelse av din personlighet, følelser og hvordan du oppfattes av andre.

Din ascendant: Vinduet til verden: Ascendanttegnet representerer hvordan du fremstår for andre og er ditt «astrologiske visittkort». Det er tegnet som var på østhorisonten på tidspunktet for din fødsel og kan variere mye fra ditt soltegn. Ditt horoskop kan gi deg innsikt i hvordan din ascendant påvirker din personlighet og hvordan du oppfattes av andre i ulike situasjoner.

Månetegnet: Dine indre følelser: Månetegnet representerer dine følelser, intuisjon og indre verden. Det beskriver hvordan du forholder deg til dine følelser og gir innsikt i dine emosjonelle behov og instinkter. Ditt horoskop kan gi deg verdifull informasjon om hvordan ditt månetegn påvirker dine følelsesmessige reaksjoner og hvordan du kan utvikle emosjonell intelligens.

Ascendant- og månetegn i relasjoner: I tillegg til soltegnet, er ascendant- og månetegnene også viktige i relasjoner. De gir innsikt i hvordan to personer kommuniserer, støtter og forstår hverandre på et dypere nivå. Ditt horoskop kan hjelpe deg med å identifisere din kompatibilitet med andre, basert på en kombinasjon av sol-, ascendant- og månetegn.

Konklusjon: Å utforske ditt ascendant- og månetegn er en fantastisk måte å oppdage mer om deg selv og din plass i verden. Gjennom ditt horoskop kan du få større innsikt i din personlighet og lære hvordan du kan styrke relasjoner og forstå deg selv på et dypere plan. Husk å konsultere ditt horoskop regelmessig for å utnytte den fulle kraften av astrologiens hemmeligheter.

Kraften i horoskopets elementer: Utforsk jord, luft, ild og vann for å avdekke din indre energi

Astrologiske elementer: I astrologi er de tolv stjernetegnene gruppert i fire elementer: jord, luft, ild og vann. Hvert element representerer en distinkt energi som påvirker personlighetstrekk, følelser og atferd. Å forstå ditt dominerende element gjennom ditt horoskop kan hjelpe deg med å finne balanse og harmoni i livet.

Jordelementet: Taurus, Virgo og Capricorn
Jordelementet er assosiert med praktiske, pålitelige og jordnære individer. De som har et jordtegn i sitt horoskop er ofte stabile, tålmodige og hardtarbeidende. Jordelementet symboliserer soliditet og struktur, og jordtegnene har en naturlig evne til å bygge varige grunnlag og se prosjekter til ende.

Luftelementet: Gemini, Libra og Aquarius
Lufttegn er kjent for deres intellekt, kommunikasjonsevner og sosiale ferdigheter. Hvis du har et lufttegn i ditt horoskop, er du sannsynligvis nysgjerrig, fleksibel og åpen for nye ideer. Luftelementet symboliserer bevegelse og frihet, og lufttegnene har en naturlig evne til å tilpasse seg forandring og koble seg til andre mennesker.

Ildtegnene: Aries, Leo og Sagittarius
Ildtegn er energiske, lidenskapelige og handlekraftige. Hvis ditt horoskop inneholder et ildtegn, er du sannsynligvis modig, optimistisk og full av liv. Ildtegnene symboliserer transformasjon og vitalitet, og de har en naturlig evne til å motivere og inspirere både seg selv og andre.

Vanntegnene: Cancer, Scorpio og Pisces
Vanntegn er følsomme, emosjonelle og intuitive. Hvis du har et vanntegn i ditt horoskop, er du sannsynligvis empatisk, medfølende og dyp. Vannelementet symboliserer flyt og helbredelse, og vanntegnene har en naturlig evne til å forstå andres følelser og navigere i livets kompleksitet.

Konklusjon: Å forstå ditt dominerende element gjennom ditt horoskop kan gi deg en bedre forståelse av din personlighet, styrker og svakheter. Ved å balansere elementene i ditt liv, kan du skape en mer harmonisk og meningsfull tilværelse. Husk å konsultere ditt horoskop for veiledning om hvordan du best kan utnytte din kjerneenergi og finne balanse mellom de astrologiske elementene.

Månefaser og horoskop: Hvordan månens syklus påvirker våre liv og beslutninger

Den mystiske månen: Månen har alltid fascinert menneskeheten med sin mystiske skjønnhet og innflytelse på jordens krefter. I astrologi spiller månen en viktig rolle i å forme våre horoskop og påvirke våre følelser og handlinger. Månefaser – nymåne, første kvarter, fullmåne og siste kvarter – representerer forskjellige energier som kan utnyttes for å ta informerte beslutninger og forbedre våre liv.

Nymånen og nye begynnelser: Nymånen er en tid for nye begynnelser og friske muligheter. Ditt horoskop kan gi verdifull innsikt i hvordan du best kan utnytte denne energien for å starte nye prosjekter, sette mål og legge grunnlaget for fremtidig vekst.

Første kvarter og handling: Når månen når første kvarter, er det på tide å sette planene fra nymånen i aksjon. Ditt horoskop vil hjelpe deg med å identifisere dine sterke sider og svakheter, slik at du kan overvinne hindringer og jobbe mot dine mål med selvtillit og mot.

Fullmånen og manifestasjon: Fullmånen representerer kulminasjonen av energi og er en tid for manifestasjon. Med hjelp av ditt horoskop, kan du fokusere på å fullføre prosjekter og høste fruktene av din innsats. Fullmånen er også en tid for å reflektere over din personlige vekst og læring.

Siste kvarter og løslatelse: Siste kvarter er en tid for å løslate det som ikke lenger tjener oss og forberede oss på en ny syklus. Ditt horoskop kan veilede deg gjennom denne perioden ved å hjelpe deg med å identifisere hvilke områder av livet ditt som krever helbredelse og transformasjon.

Konklusjon: Å forstå hvordan månefaser og horoskop samspiller, kan gi deg en dypere forståelse av deg selv og hjelpe deg med å navigere livets utfordringer med mer bevissthet og visdom. Så, uansett hvilken fase månen er i, husk å konsultere ditt horoskop for å få mest mulig ut av månens energi og kraft.

Årets astrologiske transitter: Naviger store endringer ved hjelp av horoskopene

Astrologiske transitter og deres betydning: I astrologi representerer transitter bevegelsen av planeter gjennom zodiaken og deres påvirkning på våre horoskop. Disse planetariske bevegelsene skaper forskjellige energier og påvirker ulike områder av livet vårt, som kjærlighet, karriere, helse og åndelighet. Å være oppmerksom på årets viktigste transitter hjelper deg med å forberede deg på store endringer og ta informerte beslutninger.

Jupiter-transitter og vekst: Jupiter, den største planeten i solsystemet, er kjent for å bringe ekspansjon, vekst og hell. Når Jupiter transitterer gjennom ditt horoskop, kan du forvente positive endringer og muligheter for vekst i de områdene som planeten berører. Ditt horoskop vil gi deg innsikt i hvordan du best kan utnytte denne energien for å maksimere din suksess og personlige utvikling.

Saturn-transitter og struktur: Saturn er planeten for disiplin, struktur og langsiktig planlegging. Når Saturn transitterer gjennom ditt horoskop, vil du sannsynligvis møte utfordringer som krever tålmodighet, utholdenhet og hardt arbeid. Ditt horoskop kan hjelpe deg med å identifisere områder der du trenger å etablere en solid grunnmur og ta ansvar for din egen fremgang.

Uranus-transitter og revolusjon: Uranus er kjent som den store opprøreren og bringer plutselige endringer og nye perspektiver. Når Uranus transitterer ditt horoskop, kan du forvente uventede begivenheter og muligheter for radikal vekst. Ditt horoskop vil gi deg veiledning om hvordan du kan omfavne disse endringene og bryte ut av gamle mønstre og begrensninger.

Neptun-transitter og åndelig oppvåkning: Neptun er planeten for drømmer, intuisjon og åndelighet. Når Neptun transitterer ditt horoskop, kan du oppleve en dypere forbindelse til din indre verden og en økt følsomhet for den åndelige dimensjonen av livet. Ditt horoskop vil hjelpe deg med å navigere denne perioden ved å gi råd om hvordan du kan utvikle din intuisjon og finne mening og formål.

Konklusjon: Å være oppmerksom på årets viktigste astrologiske transitter og deres innflytelse på ditt horoskop vil hjelpe deg med å forstå din personlige utvikling og møte livets utfordringer med bevissthet og visdom. Konsulter ditt horoskop regelmessig for å få verdifull innsikt i hvordan disse transittene påvirker deg, og for å få veiledning om hvordan du kan navigere gjennom disse periodene på en måte som fremmer vekst, forvandling og selvinnsikt. Å forstå og følge disse astrologiske transittene gir deg muligheten til å tilpasse deg endringer og ta beslutninger som er i tråd med din indre utvikling og livets mål.

En guide til de tolv astrologiske husene

Astrologi gir oss et fascinerende innblikk i vår personlighet, våre styrker, svakheter og muligheter for vekst. En viktig del av ethvert horoskop er de astrologiske husene, som gir oss en dypere forståelse av de ulike livsområdene vi navigerer i hver dag. I denne guiden vil vi utforske hvert av de tolv astrologiske husene og deres betydning i horoskopet.
Første hus: Selvet og personlig identitet
Det første huset i horoskopet representerer selvet, vår personlighet og hvordan vi blir oppfattet av andre. Også kjent som ascendanten, er dette huset et av de viktigste punktene i et horoskop når det gjelder personlig identitet. Det gir innsikt i vår oppførsel, selvtillit og fysiske utseende.
Andre hus: Verdier og ressurser
Det andre huset i horoskopet handler om våre verdier, ressurser og materielle eiendeler. Dette huset gir informasjon om hvordan vi forvalter økonomien vår, våre evner til å tjene penger og vår holdning til materielle goder.
Tredje hus: Kommunikasjon og læring
Det tredje huset i horoskopet fokuserer på kommunikasjon, læring og intellekt. Dette huset gir innsikt i våre kommunikasjonsevner, vårt forhold til søsken og nære venner, samt vår evne til å lære og tilegne oss kunnskap.
Fjerde hus: Familie og hjem
Det fjerde huset i horoskopet er knyttet til familie, hjem og røtter. Dette huset gir informasjon om vårt forhold til foreldre og familie, samt vår følelse av trygghet og tilhørighet.
Femte hus: Kreativitet og romantikk
Det femte huset i horoskopet representerer kreativitet, romantikk og barn. Dette huset gir innsikt i våre kreative talenter, evnen til å uttrykke oss og våre romantiske forhold.
Sjette hus: Arbeid og helse
Det sjette huset i horoskopet fokuserer på arbeid, rutiner og helse. Dette huset gir informasjon om våre arbeidsvaner, hvordan vi håndterer hverdagsoppgaver og vår fysiske og mentale helse.
Syvende hus: Partnerskap og relasjoner
Det syvende huset i horoskopet er knyttet til partnerskap, nære relasjoner og ekteskap. Dette huset gir innsikt i hvordan vi samhandler med andre mennesker, våre forventninger i relasjoner og hva vi søker i en partner.
Åttende hus: Transformasjon og deling
Det åttende huset i horoskopet representerertransformasjon, deling og intimitet. Dette huset gir innsikt i vår evne til å håndtere endringer, dype følelser og seksualitet, samt hvordan vi forvalter andres ressurser og opplever arv og gjeld.
Niende hus: Filosofi og lange reiser
Det niende huset i horoskopet er knyttet til filosofi, høyere utdanning og lange reiser. Dette huset gir informasjon om vår søken etter visdom og mening, vårt forhold til tro og religion, og vår trang til å utforske verden og nye kulturer.
Tiende hus: Karriere og offentlig image
Det tiende huset i horoskopet fokuserer på karriere, ambisjoner og offentlig image. Dette huset gir innsikt i våre mål, hvordan vi oppnår suksess i arbeidslivet og vårt omdømme i samfunnet.
Ellevte hus: Vennskap og fellesskap
Det ellevte huset i horoskopet representerer vennskap, fellesskap og våre håp og drømmer. Dette huset gir informasjon om vårt sosiale nettverk, hvordan vi engasjerer oss i grupper og vår evne til å arbeide for felles mål og idealer.
Tolvte hus: Spiritualitet og det skjulte
Det tolvte huset i horoskopet er knyttet til spiritualitet, det skjulte og det ubevisste. Dette huset gir innsikt i vår indre verden, drømmer, medfølelse og vår evne til å helbrede oss selv og andre.
Avslutning
Ved å forstå betydningen av de tolv astrologiske husene i horoskopet, kan vi få en mer helhetlig forståelse av oss selv og våre liv. Disse husene gir oss verdifull informasjon om hvordan stjernene og planetene påvirker oss i forskjellige aspekter av vår eksistens, og hjelper oss med å navigere livets mange utfordringer med større selvinnsikt og visdom.

  • Horoskop - bilde av kvinne i dyresirkelen

Hva er et horoskop?

Ordet horoskop kommer fra latin hora, som betyr time, og skopein, som betyr å betrakte. Direkte oversatt betyr det altså å se på timen, og det er i grunnen en ganske god start for å forklare hva et horoskop er: Det er en komplett beskrivelse av et menneskes liv, personlige egenskaper og muligheter, ut i fra hvordan stjernehimmelen ser ut i den timen dette mennesket blir født. Et horoskop er et himmelsk kart over menneskers skjebne, psyke og personlighet, og kan altså være en veldig god veiviser i ditt eget liv. Gjennom et horoskop kan du få en helt ny innsikt i deg selv, du kan få forklaringer på hvorfor du handler som du gjør, og bedre forstå reaksjonene dine på forskjellige hendelser og opplevelser. Vi snakker om de tolv stjernetegnene i det som kalles dyrekretsen; syv av disse tolv tegnene har dyrenavn, og derfor kaller vi sirkelen der alle har sin plass, for dyrekretsen.

Direkte oversatt betyr det altså å se på timen, og det er i grunnen en ganske god start for å forklare hva et horoskop er: Det er en komplett beskrivelse av et menneskes liv, personlige egenskaper og muligheter, ut i fra hvordan stjernehimmelen ser ut i den timen dette mennesket blir født. Et horoskop er et himmelsk kart over menneskers skjebne, psyke og personlighet, og kan altså være en veldig god veiviser i ditt eget liv.

Det finnes to typer horoskop

Det finnes to typer horoskop; et fødselshoroskop, som er den fullstendige beskrivelsen av stjernehimmelens energier og dermed dine forutsetninger, og et stjernetegnshoroskop (også kalt solhoroskop) for en bestemt periode av livet ditt. Avisenes og magasinenes dags- eller ukeshoroskop er eksempler på dette. I solhoroskopene snakker vi om stjernetegnene og prøver å si noe om hvilke energier som påvirker Væren for en bestemt periode, om det er noe spesielt Tyren skal være oppmerksom på, eller om Tvillingene går et særlig gunstig tidspunkt i møte. Vi skal se litt nærmere på begge typene horoskoper her.

Fødselshoroskop

Først tar vi for oss et fødselshoroskop, siden det er det som regnes som det mest nøyaktige horoskopet blant astrologer. Vi snakker om himmellegemene som et urverk eller en klokke, den ekliptiske klokken. Dette bruker vi som utgangspunktet for ditt fødselshoroskop. Hvordan gjør vi så det? Planeter og stjerner har ulike posisjoner på himmelen til ulike tidspunkt, og hvis man tar utgangspunkt i et menneskes fødsel, kan man se hvilke energier som var sterke og svake på ditt fødselsøyeblikk. Da kan man også se hvordan disse energiene påvirker hverandre, og dermed se hvilket utgangspunkt du har fått i livet. Her er selvsagt stjernetegnet ditt en del av det, men fokuset er individuelt, så det blir lagt mindre vekt på om du er Kreps, Løve eller Jomfru, og mer på hva som er spesielt for akkurat deg.

Stjernetegn og astrologiske hus

I et horoskop ser vi som nevnt på fødselsøyeblikket ditt, og finner noen viktige tilleggsaspekter. Horoskopet er nemlig ikke bare inndelt i de tolv stjernetegnene, men også i det vi kaller de tolv astrologiske hus. Siden Jorden roterer rundt sin egen akse, oppstår det forskjellige sektorer på himmelen, og dette er altså de tolv husene. Hvert av husene tilsvarer et bestemt område av vårt liv, og hvert av husene samsvarer med et av stjernetegnene.

Husene beskriver ulike ting. De første seks husene handler om de personlige delene av livet vårt, mens de siste seks beskriver hva slags kontakt vi har med andre og hvilket forhold vi har til verden rundt oss. Alle husene viser på hvilke områder i livet vi blir påvirket av de ulike planetenes energier, og hvilket miljø vi befinner oss i. Hvis det er svært mange planeter i et hus, er dette et område som astrologen vil se ekstra nøye på, for dette har stor betydning for horoskopet ditt.

Vi snakker om husspissen, som er den graden på himmelen der hvert hus begynner. Av de ulike husene og områdene er det ascendanten din vi er ekstra interessert i; dette er det punktet som steg opp over horisonten i øst i det du ble født. Dette er den første husspissen, og ascendanten din er basisen for hvordan vi deler inn husene videre. Ascendanten har ganske stor innvirkning på din personlighet; hvis du for eksempel er Kreps med ascendant i Vekten, kan vi si at du gjør ting en Kreps ville gjort, men du gjør det på en måte som en Vekt vil kjenne seg igjen i. Her er det viktig å vite akkurat når du ble født, for i motsetning til sola, som bruker et år på å bevege seg gjennom dyrekretsen, bruker ascendanten bare 24 timer på å bevege seg gjennom alle tegnene i dyrekretsen. Derfor vil en astrolog trenge ditt nøyaktige fødselstidspunkt for å kunne lage et best mulig horoskop for deg.

Et fødselshoroskop er altså en grundig og nøyaktig beskrivelse av deg og din personlighet – og ikke minst, hvilke muligheter du har i livet. Vi har mange erfaringsbaserte eksempler på dette, og det viser at det i svært stor grad er både riktig og nøyaktig. Ditt fødselshoroskop er unikt for deg, siden det viser hvilke energier som var i virksomhet i universet i det øyeblikket du ble født. Disse energiene er faktisk den direkte grunnen til at du ble født, siden dine energier samsvarte perfekt med universets energier akkurat da! Derfor kan vi si at et fødselshoroskop beskriver deg så nøyaktig, og det er svært mange som har erfart at dette stemmer. På en måte kan vi si at universet var klart for akkurat dine energier, og derfor ble du født på dette bestemte øyeblikket.

Om du er født i Vektens eller Skyttens tegn har altså mindre å si for et slikt horoskop. Men energiene dine er viktige, og du får se hvordan de påvirker deg til å bli den personen du er. Legg likevel merke til at et fødselshoroskop bare viser deg mulighetene dine; du må selv ta valgene og gjøre jobben som kreves. Et horoskop kan altså beskrives som et kart som viser deg ulike veier, utfordringer og hindere du møter underveis, og så må du selv studere de forskjellige rutene og veivalgene og bestemme deg for hvor du vil gå. Fordelen er at du kan være bevisst på hvilke utfordringer det er sannsynlig at du vil møte, slik at du kan forberede deg på disse og håndtere dem mye bedre enn du ville gjort om du hadde opplevd at de ble kastet på deg helt uforberedt.

I tillegg kan et fødselshoroskop blant annet si noe om hvordan du oppfatter deg selv, sammenlignet med hvordan andre oppfatter deg – og det kan være nyttig kunnskap å ta med deg! Kanskje kan du få noen helt nye og positive perspektiver på deg selv? Eller du kan få innsikt i dine egne svakheter, og dermed gjøre noe med dem. Det finnes mange fødselshoroskoper å få kjøpt på nett, men langt de fleste av disse er datagenererte – det vil si at det er en datamaskin som utarbeider dem, ikke et menneske som går inn og ser på ditt fødselstidspunkt og gjør en grundig analyse. Dersom du virkelig er interessert i å lære mest mulig om deg selv og din egen psyke, dine styrker og svakheter, vil vi absolutt anbefale deg å investere i et ordentlig fødselshoroskop som en astrolog utarbeider for deg!

Solhoroskop

Den andre typen horoskop er solhoroskop. Vi sier at det er solens plassering innen dyrekretsen som bestemmer hvilket stjernetegn du er født i. Enkelt fortalt kan det forklares med at vi forestiller oss en sirkel rundt jorda, og alle de tolv forskjellige stjernetegnene har sin plass i denne sirkelen. Sola beveger seg rundt denne sirkelen i løpet av ett år, og er innom alle stjernetegnene i løpet av den tiden. Der sola står når du blir født, det blir ditt stjernetegn. Disse stjernetegnene har ulike kjennetegn, og vi kan si noe om hva som er typisk for en Skorpion, hvilke personlighetstrekk som kjennetegner en Skytte, eller hva som gjør at Vannmannen skiller seg fra for eksempel Fiskene. Dette kan si noe om generelle karaktertrekk, litt om hvem man passer sammen med som partner, og det kan også gi en pekepinn på om man er disponert for bestemte sykdommer eller plager.

Hvert stjernetegn hører også sammen med et av de fire astrologiske elementene – jord, ild, luft og vann. Disse elementene påvirker også stjernetegnets egenskaper. Hvert element har sin hovedfunksjon: Ild har intuisjon, og ildtegnene er flinke til å tolke og forstå en situasjon med en gang. Luft har tanke som sin hovedfunksjon, og lufttegnene forholder seg til verden mentalt gjennom tanker. Hos vann er det derimot følelser som står i sentrum, og vanntegnene bruker følelsene sine til å tolke og forstå verden. Jord har sanser i fokus, og jordtegnene fokuserer på det praktiske og på sanseinntrykk når de skal forstå verden rundt seg. Så vi kan se at det er viktig også å vite hvilket element som påvirker stjernetegnet ditt, siden det sier noe om hvordan du oppfatter verden.

Horoskopene som man kan lese i aviser, magasiner og på nett, utarbeides mye mer generelt enn et fødselshoroskop. Et fødselshoroskop er tilpasset et enkelt, unikt individ, ditt fødselshoroskop vil si noe om deg og bare om deg, og ikke gjelde for noen andre. Horoskopene som gjelder for et bestemt stjernetegn i en avgrenset periode, vil naturligvis være mye mindre presise, siden de skal beskrive generelt hvilke tendenser som gjelder for hele stjernetegnet i denne perioden, og det vil gjelde for svært mange mennesker. Likevel kan de si noe verdifullt om hvilke energier som påvirker deg akkurat nå, og hjelpe deg til å ta gode valg i livet ditt.

Go to Top