Stjerner og planeter: Solen og månens posisjoner tegnes inn i et fødselshoroskop, sammen med posisjonene til hver av de ni planetene. Deretter markeres stedene der månens bane krysser solens, også kjent som måneknutene. Så tolker man himmellegemenes betydning ut fra hvor de befinner seg i horoskopet, altså i hvilket tegn de står, og i hvilket hus. Solen er alltid det viktigste elementet i et horoskop. Astrologen leser solens, månens og planetenes plassering på himmelkartet ut fra en tabell som kalles en efemeride.