Tarot: Noen klarsynte spår ved hjelp av tarotkort, tarot er å spå noen ved hjelp av tarotkort, som er en bestemt kortstokk med 78 kort som har ulike tegn malt på seg. Alle tegnene symboliserer forskjellige ting, og det spiller en rolle både hvilke kort som kommer opp, og også i hvilken sammenheng og rekkefølge.

Gå videre til sjaman