Hva vil det egentlig si å være klarsynt? Det kan bety forskjellige ting, og vi kan også kalle det synskhet eller clairvoyance – som er fransk for klart syn. En klarsynt person har fått en gave, og kan velge å bruke denne gaven til nytte for andre. Det er ulike måter å være klarsynt eller synsk på: Noen er flinke til å se hva som kommer til å skje i fremtiden, noen har sin styrke i å spore opp tapte personer eller gjenstander, noen har kontakt med åndeverdenen og kan opptre som medium, og andre igjen jobber med sjelesorg og rådgiving basert på det de kan se gjennom sin klarsynthet.

ESP

Felles for alle klarsynte, er imidlertid at de bruker det vi kaller for ekstrasensorisk persepsjon, eller ESP. Dette er i utgangspunktet et faguttrykk fra parapsykologien, og henviser til det vi kan oppfatte utenom våre vanlige sanser – syn, hørsel, smak, lukt og berøring, som sammen med likevektssansen i øret gir oss alle de inntrykkene hverdagen vår består av. Men en synsk person har, i tillegg til disse fem sansene, den ekstrasensoriske persepsjonen. Det betyr at de benytter seg av en sterk intuisjon, en følelse for omgivelsene som oppfatter mer enn det vi kan klare å fange opp ved bare å bruke våre vanlige sanser.

Noen klarsynte kan bruke evnene sine først og fremst til å formidle kontakt med åndeverdenen, og få frem budskap derfra. Mens andre synske kan «lese» deg og se både fortid og fremtid, gjennom å bruke sine ekstrasensoriske gaver.

En klarsynt eller synsk person har fått en gave, og kan velge å bruke denne gaven til nytte for andre. Det er ulike måter å være klarsynt på: Noen er flinke til å se hva som kommer til å skje i fremtiden, noen har sin styrke i å spore opp tapte personer eller gjenstander, noen synske har kontakt med åndeverdenen og kan opptre som medium, og andre igjen jobber med sjelesorg og rådgiving basert på det de kan se gjennom sin klarsynthet.

Klarsyn i historien

Mennesket har alltid hatt behov for å planlegge fremtiden, og ut fra det har det også sprunget et behov for å vite hva som skulle skje. Vi kjenner alle Orakelet i Delfi, som er den eldste kjente spådomskyndige, og fra vår egen kultur finner vi Voluspå – «Volvens spådom» – som er det første diktet i den eldre Edda, fra Snorres Kongesagaer. Spådomskunst har altså vært viktig også her i Norge helt fra norrøn tid, og vikingene hadde en fast tro på volver og spåkyndige som kunne fortelle dem om fremtiden, enten via drømmer, håndlesing eller andre hjelpemidler.

Mange religioner har hatt spådommer som en del av sin religionsutøvelse. Vi kan tenke på en sjaman, som inntar visse urter og kommer i en transe, for å oppsøke åndeverdenen for å få råd og hjelp til stammens medlemmer, og for å få informasjon om hva som kommer til å skje i fremtiden. I oldtiden var det mange kulturer og religioner som la stor vekt på spådomskunst! I noen religioner kommer spådommene som en overraskelse, der gudene eller helligdommene sender sine beskjeder uten at menneskene har søkt etter det – det kommer helt overraskende på mennesket som mottar det. Dette kjenner vi også fra det gamle testamente i Bibelen, for eksempel med Noa som fikk beskjed om å bygge en ark. Men i dag er spådommer ikke like vanlig i religioner, men som oftest et resultat av at mennesker tar et aktivt initiativ for å finne ut mer om fremtiden.

Hjelpemidler

Vi har alle sett bildet av en tradisjonell klarsynt eller synsk; en spåkone bøyd over en krystallkule, gjerne med et skaut på hodet og begge hendene over krystallkulen. Eller kanskje sitter det en gammel, klok kone med noen kort med symboler på foran seg – eller hun holder noens hånd og leser fortid og fremtid ved hjelp av linjene i hånden. Dette er kanskje klisjéer, men som de fleste klisjéer har de oppstått av en grunn, og de er ikke helt uten rot i virkeligheten. Mange klarsynte benytter seg av et eller flere midler til å forsterke sin intuisjon og sin evne, og vi skal se på noen av dem her.

Tarot

Tarot er kunsten å spå ved hjelp av en bestemt kortstokk med 78 kort. Disse kortene minner ikke om tradisjonelle spillkort, men har ulike symboler malt på seg, og hvert symbol representerer en hendelse, følelse, forandring eller inngripen i livet ditt. Tradisjonen med tarotkort kan spores tilbake til 1300-tallet og den franske kongen Karl VI, men det var først på 1700-tallet at man begynte å bruke dem til spådommer og at det okkulte fikk en stor plass i tarotkortenes symboltydning. En klarsynt som benytter seg av tarot, bruker det som et hjelpemiddel til å forsterke de inntrykkene han eller hun allerede får, og den synske vil kunne fortelle deg mye om hva de forskjellige symbolene som dukker opp, har å si for ulike områder i livet ditt.

Kiromanti

Kiromanti er kunsten å lese i noens hånd. Denne spådomskunsten er mange tusen år gammel, og den praktiseres i blant annet Kina, Egypt og India, i tillegg til at vi kjenner den fra omreisende folk som gjerne tilbyr en håndlesing. Denne formen for spådom forutsetter naturligvis at den klarsynte og den som vil bli spådd, sitter sammen, og den synske bruker sine evner og sin intuisjon sammen med det linjene i hånden forteller. Du har blant annet hjertelinje, livslinje og hodelinje i hånden din, og de kan fortelle mye om både livskraft, følelsesliv og personlige forhold. Formen på hånden har også noe å si, og hvor store eller små variasjoner det er på de ulike «bergene» inne i hånden.

Krystaller

Dette området husker vi igjen, fra den synske konen som sitter bøyd over krystallkulen sin. Mange tror at krystallkulen virker omtrent som en TV, og viser bilder eller symboler fra fortid og fremtid. Men det er slett ikke slik krystaller virker, selv om det selvsagt hadde vært forlokkende!
Krystaller har en struktur og en sammensetning som gjør at de har et energifelt rundt seg, og ulike krystaller kan være til hjelp med forskjellige ting. En klarsynt vil bruke en krystall som hjelper til med å se ting tydelig, for å få et klarere innblikk i de forskjellige utfordringene du står overfor. Siden krystallene vibrerer på høye frekvenser, som er de samme frekvensene vi utstråler når vi er glade og føler oss bra, kan de hjelpe både den klarsynte og deg til å komme inn i en høyere bevissthet og gjøre det klart hva du trenger å utføre i livet ditt.

Medium

Et medium er et menneske som har en spesiell evne til å være et bindeledd mellom åndeverdenen og den verdenen som vi lever i. Mediumet formidler rett og slett åndenes beskjeder og informasjon til deg, og de vil forsøke å få kontakt med den du ønsker å prate med – eller gi deg informasjon fra en annen ånd, som ønsker at du skal vite noe.

Hva kan en klarsynt gjøre for meg?

Hvis du kontakter en synsk, betyr det antageligvis at du er nysgjerrig på hva fremtiden vil bringe, og kanskje også på hvordan noe i fortiden vil påvirke deg fremover. Muligens er du bekymret for noe, kanskje er det en bestemt hendelse som uroer deg og som ikke vil la deg få fred? Eller du er på vei inn i et nytt forhold, og ønsker å vite hvordan det kommer til å gå med kjærligheten? Strever du i ekteskapet, og trenger noen innspill på hva som kan være mulige løsninger? Sliter du med sorg, angst, redsel for noe ukjent, eller er det en hendelse fra fortiden som preger deg og som du gjerne skulle hatt hjelp til å bli kvitt? Eller har du en forventning om noe gledelig, og ønsker å forsikre deg om at det kommer til å gå bra?

Alt dette er ting en synsk kan hjelpe deg med. Den klarsynte kan bruke sine evner og sin intuisjon, og finne frem til ting som preger deg og hvorfor – samt at han eller hun vil kunne si noe om hva de ser angående de forskjellige sakene i fremtiden. Noen spørsmål vil du kunne få ganske eksakte svar på, og du vil bli overrasket over hvordan en fremmed person kan vite slike detaljer om livet ditt! Andre ting kan være vanskeligere for den klarsynte å se; det kan hende at det er noe der som sperrer, fordi det rett og slett ikke er meningen at du skal få svar på dette ennå. Det vil alltid være berøringspunkter i alles liv som ikke er klare for å bearbeides, og dersom den klarsynte støter på ett av disse, tyder det på at dette ikke er et område du er tjent med å gå inn i foreløpig.

Men den synske kan fortelle deg mye om ditt eget liv, både fortid og fremtid, og du vil få svar på svært mange ting som kan hjelpe deg til å ta de rette valgene for deg selv og din familie. Kanskje strever du med et savn og en sorg over en nær person som du har mistet; dersom du får kontakt med denne personen i åndeverdenen, vil det bli mye lettere å gå videre etterpå, og du kan skape et bedre liv for deg selv. Eller du kan få bekreftet at den nye kjærligheten i ditt liv er noe å satse på, og gå inn i forholdet med lett sinn og en god trygghet. Men de fleste klarsynte vil også være ærlige dersom de ser at du har gjort feil valg og at du er inne på en vei som ikke fører til noe bra, og da vil du få vite det. Det er en sikkerhet for deg, at du kan vite at du kan stole på den synske, så ikke ta det negativt dersom du hører noe du kanskje ikke skulle ønske! I det store og hele kan du vinne svært mye på å kontakte en klarsynt for å få veiledning til å gjøre gode valg i livet.