Krystaller: Krystaller er steiner som finnes i naturen, og ulike krystaller vibrerer på ulike frekvenser. Disse frekvensene er alltid høye, slik vi mennesker vibrerer på høye frekvenser når vi har det bra. Å arbeide med krystaller kan altså forsterke positivitet og gode følelser, og også hjelpe den klarsynte til å få bedre bilder av deg og din situasjon.

Gå videre til medium