Shenterapi: Shen står for Spesific Human Energy Nexus, som vi kan oversette med «spesifikke menneskelige energiforbindelser.» Dette er en form for healing som er utviklet i USA på 70-80-tallet, av forsker, ingeniør og fysiker Richard Pavek. Han utviklet et bestemt mønster som healeren skal følge når han eller hun beveger hendene sine over pasientens kropp. Denne metoden retter seg spesielt mot psykiske plager, og kan også virke positivt på fysiske symptomer som har utspring i det psykiske. Shenterapi brukes for å frigjøre spenninger, og for å la undertrykte følelser komme opp i dagen slik at de kan bearbeides.

Gå videre til «Somatisk effekt»