Somatisk effekt er et begrep som er hentet fra Shenterapien, og det defineres som «den del av den samlede følelsesmessige opplevelse/erfaring som oppfattes og sanses av den fysiske kropp.» Altså er dette enkelt forklart den effekten dine følelser har på kroppen din – hvis du er redd, får du kanskje vondt i magen, og slik er det med alle følelsene våre; de setter seg i kroppen.

Gå videre til «Therapeutic touch»