Hva er healing?
Selve ordet healing kommer fra engelsk, og betyr å gjøre hel. I Norge kjenner vi det fra riktig gammelt av som en del av folkemedisinen, og det er fremdeles en av de vanligste formene for alternativ behandling i dag. Det finnes flere varianter av healing, som Reiki, chakrabalansering, aurarens, håndspåleggelse, Therapeutic Touch (TT) og enda mange flere. Men i denne teksten skal vi snakke generelt om healing og det alle disse formene har felles, i stedet for å gå inn på forskjellene mellom dem.

Healing, eller håndspåleggelse, baserer seg på at vi alle har to kropper – en fysisk og en åndelig. Dersom den åndelige kroppen blir syk, påvirker det vår fysiske kropp, og vi opplever fysisk sykdom som kan helbredes gjennom å gjøre den åndelige kroppen frisk. Noen kaller denne åndelige kroppen for energifelt, noen kaller den aura, og andre chakra, et nettverk av energibaner. Gjennom denne åndelige kroppen vår tar vi inn livsviktig kraft til vår fysiske kropp, helt ned på cellenivå, og negative tanker og følelser vil virke forstyrrende på energibanene.

Healing, eller håndspåleggelse, baserer seg på at vi alle har to kropper – en fysisk og en åndelig. Dersom den åndelige kroppen blir syk, påvirker det vår fysiske kropp, og vi opplever fysisk sykdom som kan helbredes gjennom å gjøre den åndelige kroppen frisk.

Healing og fysikk

Alt rundt oss, inkludert oss selv, er bygget opp av molekyler, og disse molekylene vibrerer på bestemte frekvenser. Du har kanskje hørt uttrykket «det gir meg dårlige vibber?» Vibber er slang for vibrasjoner, og vi kan merke vibrasjonene over alt: I et rom der noen nettopp har kranglet, kan vi merke en dårlig atmosfære. Dersom du har god kjemi med noen, vil vibrasjonene fra dette mennesket virke positivt på deg. Eller du kan få «dårlige vibber» av en person du ikke kommer overens med.

Når de naturlige energibanene våre blir forstyrret, skjer det en ødeleggelse av den positive energien som skal flyte rundt i kroppen vår. Det fører til at negativ energi hoper seg opp, og dette igjen kan gi sykdommer som både kan være smertefulle og plagsomme. Energiblokkeringene må løses opp, slik at energien igjen kan strømme fritt, og dermed vil den fysiske kroppen vår være i stand til å lege seg selv. Det som kalles sykdom, er altså opphopninger av negativ energi, og dette kan en healer hjelpe kroppen å kvitte seg med. Når energibanene våre er åpne og den positive energien flyter fritt, føler vi oss i balanse, vi har overskudd og er psykisk sterke. Dette er målet en healer jobber mot.

Healing i menneskehetens historie

healing treDet finnes mange spor av healing i kulturer fra ulike verdenshjørner. Reiki er den tradisjonelle japanske formen for healing, chakraene våre er beskrevet i eldgamle hinduistiske tekster, og kinesisk akupunktur baserer seg på meridianer i kroppen – energibaner som påvirker helsen vår. Selv om ikke alt dette er tradisjonell healing i norsk forstand, jobber alle med energibaner der målet er fri flyt av positiv energi.

Healing har lange røtter i folkemedisinen over hele verden, og en healer har en gave som han eller hun bruker til å hjelpe mennesker. Fra tidligere tider kjenner vi til såkalt «kloke koner» eller helbredere i norsk historie, og vi har hørt om personer som kan stemme blod, om nordnorsk læsing, ganning og maning, eller mennesker med varme hender. I Norge er Snåsamannen (Joralf Gjerstad) et godt eksempel på en som har fått en gave som han bruker til å gjøre godt for andre, og det finnes tusenvis av mennesker som har fått oppleve hans innvirkning på dem. Slike helbredere var mye vanligere før, da folkemedisinen hadde en mye sterkere stilling i Norge enn den har nå. Men i tradisjonell medisin fra andre land finner vi de samme særtrekkene – alle har fokuset på energibaner til felles. Tradisjonell norsk håndspåleggelse handler også om å finne de energibanene som er blokkert, og la dem hele seg selv.

Er healing en gave?

Ja, det er det, en gave til det mennesket som får evnen til å heale. Det er nemlig slik at healing ikke kan læres i noen særlig grad: Enten har man fått en gave, og denne kan man videreutvikle i forskjellige retninger, eller så har man faktisk ikke evnen til å heale andre. Noen mener at alle kan lære å heale, og til en viss grad kan det nok stemme – alle kan lære å bli bevisst på energibanene og forsøke å påvirke dem, men det kreves en evne for å få ordentlig gode resultater.
Ulike healere vil arbeide litt forskjellig ut i fra den evnen de har fått, og mange har valgt å utvikle spesielle sider av evnen sin, slik at de jobber med sine sterke sider for å være i stand til å hjelpe enda bedre. Andre igjen er det vi kan kalle for allmennpraktiserende, og jobber med den generelle energiflyten i deg.

Det er også forskjell på healere og hvordan de bruker kraften sin. Noen har en healende kraft inni seg, og bruker hendene sine til å overføre den kraften til ditt energifelt for å påvirke det. Andre formidler en kraft utenfra og har ikke denne kraften i seg selv – de virker som medium for krefter utenfra, og kanaliserer disse kreftene inn til deg og dine energibaner.

Det finnes en naturlig åndeverden, og denne består av ånder som er både kjærlige og intelligente – de ønsker å hjelpe oss! Men for å gjøre det, trenger de noen å virke gjennom. Det er her en healer har fått gaven sin, for en healer er i stand til å motta kraften fra åndene og sende den videre til deg. Hvor sterk healingen blir og hvor stor effekt du har, varierer fra person til person og behandler til behandler.

Healing og tro

Trenger jeg å tro på healing for at det skal virke? Nei, det trenger du ikke. Men det er en fordel dersom du har en tro på at det går an å bli frisk, at du har et genuint ønske om å bli frisk, for det betyr at energibanene dine allerede er «stilt inn på rett kanal;» energibanene dine er klare for å motta påvirkning for å oppheve blokkeringer. Dersom du møter healeren med et klart mål om å bli frisk, er det det som er det viktigste. Da trenger du ikke å tro på healing, for kroppen vil likevel motta energiene fra healeren og få hjelp til å løse opp blokkeringene i sine egne energibaner. Dette kan hjelpe deg med å bli frisk.

Healing er ingen mirakelkur, men ofte opplever man likevel en spontan og sterk forbedring etter bare en eller to behandlinger. Mange blir helt friske, mens andre kanskje ikke opplever noen endring i det hele tatt. Det kan være flere årsaker til dette. Kanskje er healeren du går til ikke den beste til å jobbe med ditt problem, og en annen healer ville vært et bedre valg. Noen tror også på karma, og at sykdommen har noe å lære oss i dette livet – dersom du ikke har utviklet deg ferdig, er ikke tiden moden for at du skal bli frisk. Eller du kan selv ha underliggende problemer og en angst for å bli frisk; for enkelte er det tryggere med en kjent og vant sykdom enn en mulighet for et friskt liv, der de må begynne helt på nytt.

Om du er religiøs eller ikke har ingenting å si, du kan ha en sterk religiøs tro eller ingen tro i det hele tatt – det vil ikke påvirke healingen i noen grad. Det viktigste er at du har et oppriktig ønske om å bli frisk, og gjerne at du klarer å møte healeren med et åpent sinn.

Healing og symptomer

I healing ser vi på hele mennesket, og det er ikke vanlig å fokusere på symptomer og sykdomsbildet separat sett; innen healing er det en helhetlig tankegang som involverer sterk, mellommenneskelig kontakt. Psyken er nært knyttet til det fysiske, det vet alle som har kjent vondt i magen når de har gruet seg til noe eller vært kvalme når de har vært redde! Og derfor er det så viktig å tenke på mennesket som en sammensatt enhet, bestående av både mental psyke (tanker), emosjonell psyke (følelser), fysikk (kroppen) og ånd (det spirituelle mennesket). Disse fire delene har stor innvirkning på hverandre, og en healer søker å hjelpe den fysiske og psykiske kroppen til å lege seg selv gjennom å jobbe med energiene som flyter på åndeplanet. Dette vil i mange tilfeller kunne helbrede fysiske symptomer.

Noen får hjelp med akkurat det de har kommet til healeren for, mens andre får hjelp med noe de kanskje ikke har fortalt healeren om, men som kroppens energibaner velger å fokusere på i stedet for det man opprinnelig søkte hjelp for. Vi må ikke glemme at alt vi har opplevd lagrer seg i kroppen, og kroppen vår og dens energier vet ofte best selv hvor den trenger mest hjelp.

Livskraften

Det finnes en felles livskraft, som vi har stor respekt for. Dette er en kilde til liv, og den representerer sann kjærlighet, oppriktig sannhet, dyp visdom og stor intelligens. Gjennom energibalansering og spirituell bønn kan livskraften få virke i kroppen, og den gir den helbredende kraften som kroppen trenger for å lege seg selv. Det åndelige livet er en naturlig del av vår fysiske eksistens, og påvirker vår fysiske helse i stor grad. Når livskraften får påvirke ånden og får energibanene til å strømme fritt, løses de negative energiknutene opp, og kroppen blir i stand til å gjøre seg selv frisk. Livskraften er skaperkraften i universet, og den gjennomstrømmer alt som lever. Healing vil gjøre deg mottagelig for denne livskraften, slik at du kan ha et friskt og sterkt liv, både fysisk og psykisk.