Chakraene våre, de syv energibanene som har utspring i ryggraden og som står for hvert sitt område, healing med utgangspunkt i chakraene stammer fra India, og kunnskapen om disse er rundt 5000 år gammel. Det finnes syv chakraer:

  1. Rotchakraet. Dette er rødt, ordentlig skarlagensrødt, og det sitter nederst i ryggsøylen. Et rotchakra i balanse gir deg sikkerhet, muligheten til å lykkes, god økonomi, energi og kraft. Din sosiale status blir også forbundet med rotchakraet. Dersom det er i ubalanse, står det for grådighet og psykisk vold.
  2. Harachakraet. Dette chakraet er orange, som en appelsin, og det sitter i eggstokkene hos kvinner og i testiklene hos menn. Ikke overraskende styrer det forplantning og seksualitet, men det er også chakraet for kreativitet og for hvordan vi forholder oss til andre mennesker. I balanse betyr harachakraet fred og stillhet, nytelse, lyst og en seksualitet i balanse. Dersom det er i ubalanse, står det for å være hissig og sur, samt å ha for mye konkurranseinstinkt. Det står også for latskap.
  3. Solar Plexus-chakraet vårt er det tredje, og det er gult. Det styrer blant annet leveren, milten og magen, og deler av nervesystemet. I sin ytre form er det bukspyttkjertelen, men dette chakraet henger tett sammen med den venstre hjernehalvdelen vår – det har innvirkning på hvor logiske og analytiske vi er. Det er også knyttet til hvor emosjonelt sensitive vi er, og i hvilken grad vi utøver makt over andre. Når det er i balanse, står det for lykke og evnen til å føle kjærlighet til andre, mens i ubalanse betyr det redsel og feighet.
  4. Hjertechakraet er grønt, og er i sin ytre form thymuskjertelen. Hjertechakraet styrer naturligvis hjertet og blodomløpet, og har effekt på immunsystemet vårt. Det er dette chakraet som kanaliserer kjærlighet, og det henger sammen med den høyre hjernehalvdelen vår, der intuisjon og følelser ligger. Det er ikke tilfeldig at hjertesenteret ligger midt i mellom rotsenteret (jording, jordnærhet) og kronesenteret (tanker, drømmer, fantasi) – her må vi finne balansen mellom jordnærhet og fantasier, både i oss selv og i verden rundt oss. Et hjertechakra i balanse er en vidunderlig ting, for det gir oss kjærlighet, glede, en god helse og god selvfølelse. Men i ubalanse fører det til sorg og sjalusi, og ofte også ensomhet og utestengning.
  5. Halschakraet vårt er det femte chakraet, og det er i sin ytre form skjoldbruskkjertelen. Det er knyttet til kommunikasjon og vurderingsevne, og det styrer lunger og stemmebånd, og selvsagt stoffskiftet gjennom skjoldbruskkjertelen. Når det er i balanse, gir det deg evnen til å kommunisere godt, å være kreativ, og å oppleve at du er fri både i tanker og følelser. Hvis det er i ubalanse, står det for usikkerhet, undertrykkelse og tvang, og fundamentalistisk religiøsitet.
  6. Pinealchakraet/Det tredje øyet er chakra nummer seks, og i sin ytre form er det hypofysen. Dette er senteret for å betrakte oss selv og vår egen åndelighet, og det styrer den nederste delen av hjernen, det venstre øyet som er personlighetens øyet, samt nervesystemet og ørene. I motsetning til halschakraet, som er knyttet til dine tanker, representerer dette chakraet vårt Høyere Selv og universell intelligens. Det er her du finner ditt egentlige jeg, og intuisjon, klarsynthet og telepati hører hjemme her. Hvis pinealchakraet er i balanse, sørger det for god intuisjon og en positiv kontroll over livet ditt. Er det i ubalanse, knyttes det til tretthet og depresjoner.
  7. Kronechakraet er det syvende og siste chakraet vårt, og det finnes på toppen av issen. I sin ytre form er det pinealkjertelen, og dette er chakraet der man kan nå frem til følelsen av total bevissthet og en forening med Gud. Det styrer den øverste delen av hjernen og det høyre øyet, og det er knyttet til det gudommelige. I balanse gir det deg både sannhet og innsikt, og det står for total bevissthet. Og dette chakraet skiller seg fra de andre ved at selv om det er i ubalanse, har det ingen negative sider forbundet med seg.