Refleksologi blir ofte slått sammen med soneterapi, og svært mange bruker disse betegnelsene om hverandre. Det er ikke helt korrekt. Begge behandlingsformene baserer seg på press og massasje på kroppen for å lindre symptomer og behandle, og det er kanskje derfor de så ofte slås sammen til en og samme sak? Det er også et faktum at internasjonalt brukes terminologien «reflexology» om det vi her hjemme kaller soneterapi, og det kan nok også bidra til at benevnelsene brukes litt hipp som happ. Men i virkeligheten er det noen viktige forskjeller mellom de to.

Nyere forskning viser at refleksologi kan ha en effekt særlig på søvnløshet og på hevelser/vann i kroppen, mens det er andre områder som fremdeles krever mer forskning for å bevise en effekt.

Refleksologiens særtrekk

Refleksologien har riktig nok sitt utspring i soneterapi, og er dermed også en svært gammel behandlingsform. Men refleksologien tar for seg hele kroppen som system, der soneterapien fokuserer særlig på føtter og også hender og hode/ansikt. I refleksologien jobber man med flere ulike systemer; det er ett system på føttene, ett på leggene, ett i bekkenet, ett på ryggen, ett på magen og ett på armene og nakke/hode. Alle disse systemene virker inn på de samme organene eller problemene; i refleksologien vil man ikke bare behandle ryggsmerter på føttene, men også jobbe med de samme problemområdene i flere av systemene som refleksologien opererer med.

Siden refleksologi baserer seg på soneterapi, kunne vi kanskje regne med at begge deler er statiske behandlingsformer som ikke utvikler seg. I virkeligheten er det her vi finner et annet av skillene mellom de to formene: Der soneterapi fremdeles holder på sin tradisjon og sin gamle kunnskap, skjer det hele tiden noe nytt innen refleksologi. Det er stadig kurs og seminarer der refleksologene møtes for å lære nye ting og diskutere den siste utviklingen, og refleksologien er virkelig en måte for å angripe dine problemer fra flere kanter på en gang.

Hvordan jobber en refleksolog?

En refleksolog vil se hele kroppen som en helhet, og dersom du har smerter på et bestemt punkt under foten, vil refleksologen jobbe med det tilsvarende området i de andre systemene refleksologien beskriver. Behandleren din jobber seg gjennom kroppen din, bit for bit, og enten du har kommet dit for søvnløshet, stress eller ryggsmerter, vil du oppleve at hele kroppen din behandles. Refleksologen fokuserer på å komme i dybden og finne blokkeringer og opphopninger i systemet ditt, og jobber med å løse disse slik at kroppen kan bli i stand til å hjelpe seg selv mer effektivt.

På den måten kan en time hos en refleksolog nesten arte seg som en massasjetime, siden hele kroppen din vil få en grundig gjennomgang. Massasje er jo avslappende og smertelindrende i seg selv, men siden refleksologen samtidig jobber med dine problemområder, får du dobbel effekt av selve behandlingen.

Refleksologi og forskning

Nyere forskning viser at refleksologi kan ha en effekt særlig på søvnløshet og på hevelser/vann i kroppen, mens det er andre områder som fremdeles krever mer forskning for å bevise en effekt. Likevel er dette svært godt nytt for refleksologien som behandlingsform; når skolemedisinen faktisk må anerkjenne at refleksologien har effekt på noen områder, kan vi forvente at det forskes videre og at flere områder får godkjenning for at refleksologi kan hjelpe.

Kan jeg gå til refleksolog?

De aller fleste mennesker kan trygt gå til refleksolog. Har du derimot blodpropp i leggen (dyp venetrombose), sår eller infeksjoner, urinsyregikt eller perifer arteriesykdom (nedsatt blodsirkulasjon i beina), bør du sjekke med din lege og behandler om det er trygt for deg å gå til refleksolog.