Lesing: En lesing er det samme som en spådom; når den klarsynte bruker evnene sine og tar inn detaljer om deg, så sier vi at den klarsynte leser deg. Det er en god beskrivelse, og forteller mye om hvordan den klarsynte ser deg – de leser ting ikke andre kan se.

Gå videre til ESP