Tasseografi: Det er mange måter å være klarsynt på en måte å se fremtiden på er å spå i kaffegrut, og tasseografi er rett og slett faguttrykket for å spå i kaffegrut. Selv om det nok er mest kjent fra norsk folkelig tradisjon, har det også vært praktisert av omreisende som har tolket tegn i kaffegruten som er igjen i koppen.

Gå videre til prekognisjon