Fødselshoroskop: Ordet horoskop kommer fra de greske ordene «hora,» som betyr time, og «skopein,» som betyr å betrakte. Det er altså kort fortalt å se på timen du ble født, og dette er den grundigste og mest nøyaktige formen for horoskop. Et fødselshoroskop regnes ut fra ditt fødselstidspunkt, og ved å beregne himmellegemenes posisjoner nøyaktig slik de sto da du ble født, kan horoskopet regnes ut. Et fødselshoroskop er som et kart over ditt liv, og det viser deg ulike muligheter og utfordringer du har, og sterke og svake sider ved din personlighet.

Gå videre til «hus»