Moderne astrologi: Dagens astrologi skiller seg faktisk svært lite fra den gamle, opprinnelige astrologien som ble overlevert oss fra grekerne. Astrologi i dag representerer både en kontakt med fordums tider og en stadig nysgjerrighet på de store spørsmålene i livet, og menneskets søken er den samme i dag som for to tusen år siden.

Gå videre til «Stjerner og planeter»